Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel
Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần từ 11-17/04/2021
Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần từ 11-17/04/2021
Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần từ 11-17/04/2021

BẢN TIN HẢI QUAN NGÀY 15/03-31/03/2021 BẢN TIN HẢI QUAN NGÀY 15/03-31/03/2021
Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Hải Quan thời gian vừa qua (15/03/2021-31/03/2021)

Nghị định 134/2020/NĐ-CP hướng dẫn kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng Nghị định 134/2020/NĐ-CP hướng dẫn kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng
Nghị định 134/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Khóa hướng dẫn khai hải quan theo quy định mới Khóa hướng dẫn khai hải quan theo quy định mới
Thông tư 128/2013/TT-BTC mới ban hành và hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS chính thức được áp sử dụng mang lại nhiều thay đổi quan trọng trong thủ tục hải quan của các doanh nghiệp. Nhằm chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực này Tài Việt thiết kế khóa "Hướng dẫn khai hải quan theo quy định mới" dành cho những đơn vị có nhu cầu, những cá nhân đã, đang và sẽ làm việc tại các doanh nghiệp có hoạt động XNK, đơn vị logistic, khai thuê hải quan.