Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Văn bản mới

CÁC LOẠI BẢO HIỂM BẮT BUỘC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Tác giả : AA006 | 19 - 02 - 2019 | 6:04 PM | 1353 Lượt xem

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc:

Theo Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ và Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 quy định chi tiết về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam . Theo đó:

Về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Các đối tượng người lao động không phải đóng BHXH bắt buộc là: NLĐ di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động.

Về mức đóng BHXH bắt buộc:

- Đối với NLĐ:

Từ ngày 01/01/2022 hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

- Đối với NSDLĐ: 

Từ ngày 01/12/2018, hàng tháng trích 3% trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thuộc diện BHXH bắt buộc cho quỹ ốm đau và thai sản;

 

Từ ngày 01/01/2022: đóng 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất;

NSDLĐ không cần đóng BHXH cho NLĐ thuộc diện BHXH tự nguyện.

2. Bảo hiểm y tế:

Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Theo đó:

Về đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội: NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; NLĐ là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức.

Về mức đóng: NSDLĐ đóng 3%; NLĐ đóng 1,5%. Tiền lương, tiền công đóng BHYT là mức tiền lương, tiền công tháng ghi trên hợp đồng lao động. Trường hợp mức tiền lương, tiền công này cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHYT bằng 20 tháng lương tối thiểu chung.

3. Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: NSDLĐ đóng 0,5%

4. Bảo hiểm thất nghiệp: người nước ngoài không bắt buộc.

Tài Việt tóm tắt những quy định về bảo hiểm cho người nước ngoài trong bảng dưới đây:

  Người sử dụng lao động Người lao động
Bảo hiểm y tế 3% 1.5%
Bảo hiểm xã hội (1/12/2018-31/12/2021) 3%  
Bảo hiểm xã hội (từ 1/1/2022)

3% - quỹ ốm đau thai sản

14% - quỹ hưu trí và tử tuất

8% - quỹ hưu trí và tử tuất
Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 0.5%  
Bảo hiểm thất nghiệp 0% 0%

(*) Bản tin do Tài Việt tổng hợp và cung cấp.


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]