Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

VBPL về HQ

1 Công văn 8695/TCHQ-PC ngày 16/09/2016 - Vướng mắc xử lý vi phạm đối với khai sai mã số lần đầu Công văn 8695/TCHQ-PC ngày 16/09/2016 - Vướng mắc xử lý vi phạm đối với khai sai mã số lần đầu
2 Công văn 8548/TCHQ-TXNK ngày 12/09/2016 - Xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu đã tái xuất Công văn 8548/TCHQ-TXNK ngày 12/09/2016 - Xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu đã tái xuất
3 Công văn 1188/GSQL-GQ3 ngày 12/09/2016 - Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm xuất, tái nhập Công văn 1188/GSQL-GQ3 ngày 12/09/2016 - Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm xuất, tái nhập
4 Công văn 1142/GSQL-GQ2 ngày 08/09/2016 - Xử lý vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận Kintetsu Việt Nam Công văn 1142/GSQL-GQ2 ngày 08/09/2016 - Xử lý vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận Kintetsu Việt Nam
5 Công văn 1144/GSQL-GQ3 ngày 08/09/2016 - Về thuế suất ưu đãi của hàng mẫu, cho tặng được cấp C/O Công văn 1144/GSQL-GQ3 ngày 08/09/2016 - Về thuế suất ưu đãi của hàng mẫu, cho tặng được cấp C/O
6 Công văn 1175/GSQL-GQ1 ngày 06/09/2016 - Về khai bổ sung tờ khai hải quan sau thông quan Công văn 1175/GSQL-GQ1 ngày 06/09/2016 - Về khai bổ sung tờ khai hải quan sau thông quan
7 Công văn 5344/TCHQ-TXNK ngày 10/06/2016 - Về chính sách thuế đối với hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu Công văn 5344/TCHQ-TXNK ngày 10/06/2016 - Về chính sách thuế đối với hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu
8 Công văn 728/GSQL-GQ1 ngày 08/06/2016 - Về gia hạn thời gian tạm nhập hàng triển lãm để sửa chữa Công văn 728/GSQL-GQ1 ngày 08/06/2016 - Về gia hạn thời gian tạm nhập hàng triển lãm để sửa chữa
9 Công văn 714/GSQL-GQ2 ngày 08/06/2016 - Về thủ tục hải quan với hàng hóa là nhà xưởng, tài sản cố định gắn liền với nhà xưởng Công văn 714/GSQL-GQ2 ngày 08/06/2016 - Về thủ tục hải quan với hàng hóa là nhà xưởng, tài sản cố định gắn liền với nhà xưởng
10 Công văn 678/GSQL-GQ2 ngày 30/05/2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan với hàng hóa là vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị từ nội địa đưa vào doanh nghiệp chế xuất Công văn 678/GSQL-GQ2 ngày 30/05/2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan với hàng hóa là vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị từ nội địa đưa vào doanh nghiệp chế xuất
11 Công văn 4490/TCHQ-TXNK ngày 30/05/2016 - Về xét miễn thuế hàng hóa nhập khẩu bị hỏa hoạn Công văn 4490/TCHQ-TXNK ngày 30/05/2016 - Về xét miễn thuế hàng hóa nhập khẩu bị hỏa hoạn
12 Công văn 683/GSQL-GQ1 ngày 01/06/2016 - Về thủ tục nhập khẩu thép Công văn 683/GSQL-GQ1 ngày 01/06/2016 - Về thủ tục nhập khẩu thép
13 Công văn 4267/TCHQ-TXNK ngày 25/05/52016 - Về phân loại mặt hàng camera Công văn 4267/TCHQ-TXNK ngày 25/05/52016 - Về phân loại mặt hàng camera
14 Công văn 670/GSQL-TH ngày 25/05/52016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ đưa ra nước ngoài, nhập khẩu vào nội địa Công văn 670/GSQL-TH ngày 25/05/52016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ đưa ra nước ngoài, nhập khẩu vào nội địa
15 Công văn 669/GSQL-TH ngày 25/05/52016 - Về xử lý hàng hoá tồn động gửi ngoại quan Công văn 669/GSQL-TH ngày 25/05/52016 - Về xử lý hàng hoá tồn động gửi ngoại quan
16 Công văn 636/GSQL-GQ2 ngày 13/05/2016 - Về doanh nghiệp chế xuất thuê kho bên ngoài để lưu trữ nguyên vật liệu và lắp đặt dây chuyền sản xuất sản phẩm  Công văn 636/GSQL-GQ2 ngày 13/05/2016 - Về doanh nghiệp chế xuất thuê kho bên ngoài để lưu trữ nguyên vật liệu và lắp đặt dây chuyền sản xuất sản phẩm
17 Công văn 3398/TCHQ-GSQL ngày 26/04/2016 - Về vướng mắc thủ tục hải quan đối với loại hình gia công  Công văn 3398/TCHQ-GSQL ngày 26/04/2016 - Về vướng mắc thủ tục hải quan đối với loại hình gia công
18 Công văn 528/GSQL-GQ1 ngày 22-4-2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với vướng mắc liên quan đến việc thực hiện báo cáo quyết toán Công văn 528/GSQL-GQ1 ngày 22-4-2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với vướng mắc liên quan đến việc thực hiện báo cáo quyết toán
19 Công văn 495/GSQL-GQ2 ngày 22-4-2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ Công văn 495/GSQL-GQ2 ngày 22-4-2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ
20 Công văn 476/GSQL-GQ2 ngày 18-4-2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan mua hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất sau đó xuất khẩu ra nước ngoài  Công văn 476/GSQL-GQ2 ngày 18-4-2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan mua hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất sau đó xuất khẩu ra nước ngoài

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]