Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

VBPL về Thuế

1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài. 24/02/2020 Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.
2 Thông tư 37/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. 7/5/2020 Thông tư 37/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.
3 Thông tư 133/2016/TT-BTC Thông tư 133/2016/TT-BTC
4 Thông tư 26/TT-BLĐTBXH ngày 05/10/2016 về hướng dẫn thực hiện quản lí lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 05/10/2016 Thông tư 26/TT-BLĐTBXH ngày 05/10/2016 về hướng dẫn thực hiện quản lí lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
5 Công văn 4317/TCT-KK ngày 05/10/2016 về kê khai thuế GTGT 05/10/2016 Công văn 4317/TCT-KK ngày 05/10/2016 về kê khai thuế GTGT
6 Công văn 4369/TCT-CS ngày 04/10/2016 về giải đáp chính sách lệ phí trước bạ 04/10/2016 Công văn 4369/TCT-CS ngày 04/10/2016 về giải đáp chính sách lệ phí trước bạ
7 Công văn 4376/TCT-CS ngày 03/10/2016 về chính sách thuế ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 03/10/2016 Công văn 4376/TCT-CS ngày 03/10/2016 về chính sách thuế ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
8 Thông tư 75/2016/TT-BTC - Ngày 24/05/2016 Thông tư 75/2016/TT-BTC - Ngày 24/05/2016
9 Quyết định 1780/QĐ - TCHQ - ngày 17/06/2016 Quyết định 1780/QĐ - TCHQ - ngày 17/06/2016

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]