Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

VBPL về QLDN

1 Thông tư 02/2015/TT-BTC ngày 26/11/2014: Sửa đổi Thông tư 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Thông tư 02/2015/TT-BTC ngày 26/11/2014: Sửa đổi Thông tư 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
2 Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015: Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015: Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
3 Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015: Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015: Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
4 Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015: Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP. Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015: Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP.
5 Luật số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014: Luật bảo hiểm xã hội. Luật số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014: Luật bảo hiểm xã hội.
6 Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.
7 Thông tư 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014: Sửa đổi Thông tư 11/2013/TT-NHNN về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Thông tư 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014: Sửa đổi Thông tư 11/2013/TT-NHNN về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.
8 Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
9 Thông tư 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014: Sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-BXD và 18/2013/TT-BXD hướng dẫn việc xác định đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. Thông tư 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014: Sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-BXD và 18/2013/TT-BXD hướng dẫn việc xác định đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.
10 Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014: Hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế. Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014: Hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế.
11 Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014: Quy định về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014: Quy định về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
12 Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 - Về kinh doanh và điều kiện vận tải bằng xe ô tô Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 - Về kinh doanh và điều kiện vận tải bằng xe ô tô
13 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/08/2014 - Hướng dẫn thực hiện Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/08/2014 - Hướng dẫn thực hiện Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm
14 Thông tư 25/2014/TT-NHNN ngày 15/09/2014 - Hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của DN không được Chính phủ bảo lãnh Thông tư 25/2014/TT-NHNN ngày 15/09/2014 - Hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của DN không được Chính phủ bảo lãnh
15 Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 - Hướng dẫn việc xử lý tài chính và xác định giá trị DN khi cổ phần hóa DN 100% vốn nhà nước Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 - Hướng dẫn việc xử lý tài chính và xác định giá trị DN khi cổ phần hóa DN 100% vốn nhà nước
16 Hướng dẫn 258/HD-TLĐ ngày 07/03/2014: Một số thay đổi về công đoàn phí. Hướng dẫn 258/HD-TLĐ ngày 07/03/2014: Một số thay đổi về công đoàn phí.
17 Thông tư 12/2014/TT-NHNN ngày 31/03/2014: Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh. Thông tư 12/2014/TT-NHNN ngày 31/03/2014: Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh.
18 Quyết định 28/2014/QĐ-TTg: Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện Quyết định 28/2014/QĐ-TTg: Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]