Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

VBPL về HQ

1 Công văn 8695/TCHQ-PC ngày 16/09/2016 - Vướng mắc xử lý vi phạm đối với khai sai mã số lần đầu Công văn 8695/TCHQ-PC ngày 16/09/2016 - Vướng mắc xử lý vi phạm đối với khai sai mã số lần đầu
2 Công văn 8548/TCHQ-TXNK ngày 12/09/2016 - Xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu đã tái xuất Công văn 8548/TCHQ-TXNK ngày 12/09/2016 - Xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu đã tái xuất
3 Công văn 1188/GSQL-GQ3 ngày 12/09/2016 - Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm xuất, tái nhập Công văn 1188/GSQL-GQ3 ngày 12/09/2016 - Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm xuất, tái nhập
4 Công văn 1175/GSQL-GQ1 ngày 06/09/2016 - Về khai bổ sung tờ khai hải quan sau thông quan Công văn 1175/GSQL-GQ1 ngày 06/09/2016 - Về khai bổ sung tờ khai hải quan sau thông quan
5 Công văn 5344/TCHQ-TXNK ngày 10/06/2016 - Về chính sách thuế đối với hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu Công văn 5344/TCHQ-TXNK ngày 10/06/2016 - Về chính sách thuế đối với hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu
6 Công văn 728/GSQL-GQ1 ngày 08/06/2016 - Về gia hạn thời gian tạm nhập hàng triển lãm để sửa chữa Công văn 728/GSQL-GQ1 ngày 08/06/2016 - Về gia hạn thời gian tạm nhập hàng triển lãm để sửa chữa
7 Công văn 714/GSQL-GQ2 ngày 08/06/2016 - Về thủ tục hải quan với hàng hóa là nhà xưởng, tài sản cố định gắn liền với nhà xưởng Công văn 714/GSQL-GQ2 ngày 08/06/2016 - Về thủ tục hải quan với hàng hóa là nhà xưởng, tài sản cố định gắn liền với nhà xưởng
8 Công văn 678/GSQL-GQ2 ngày 30/05/2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan với hàng hóa là vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị từ nội địa đưa vào doanh nghiệp chế xuất Công văn 678/GSQL-GQ2 ngày 30/05/2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan với hàng hóa là vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị từ nội địa đưa vào doanh nghiệp chế xuất
9 Công văn 4490/TCHQ-TXNK ngày 30/05/2016 - Về xét miễn thuế hàng hóa nhập khẩu bị hỏa hoạn Công văn 4490/TCHQ-TXNK ngày 30/05/2016 - Về xét miễn thuế hàng hóa nhập khẩu bị hỏa hoạn
10 Công văn 683/GSQL-GQ1 ngày 01/06/2016 - Về thủ tục nhập khẩu thép Công văn 683/GSQL-GQ1 ngày 01/06/2016 - Về thủ tục nhập khẩu thép
11 Công văn 636/GSQL-GQ2 ngày 13/05/2016 - Về doanh nghiệp chế xuất thuê kho bên ngoài để lưu trữ nguyên vật liệu và lắp đặt dây chuyền sản xuất sản phẩm  Công văn 636/GSQL-GQ2 ngày 13/05/2016 - Về doanh nghiệp chế xuất thuê kho bên ngoài để lưu trữ nguyên vật liệu và lắp đặt dây chuyền sản xuất sản phẩm
12 Công văn 3398/TCHQ-GSQL ngày 26/04/2016 - Về vướng mắc thủ tục hải quan đối với loại hình gia công  Công văn 3398/TCHQ-GSQL ngày 26/04/2016 - Về vướng mắc thủ tục hải quan đối với loại hình gia công
13 Công văn 528/GSQL-GQ1 ngày 22-4-2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với vướng mắc liên quan đến việc thực hiện báo cáo quyết toán Công văn 528/GSQL-GQ1 ngày 22-4-2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với vướng mắc liên quan đến việc thực hiện báo cáo quyết toán
14 Công văn 495/GSQL-GQ2 ngày 22-4-2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ Công văn 495/GSQL-GQ2 ngày 22-4-2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ
15 Công văn 476/GSQL-GQ2 ngày 18-4-2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan mua hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất sau đó xuất khẩu ra nước ngoài  Công văn 476/GSQL-GQ2 ngày 18-4-2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan mua hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất sau đó xuất khẩu ra nước ngoài
16 Công văn 2632/TCHQ-GSQL ngày 06/04/2016 - Về nộp bổ sung C/O Công văn 2632/TCHQ-GSQL ngày 06/04/2016 - Về nộp bổ sung C/O
17 Công văn 390/GSQL-GQ3 ngày 31/03/2016 - Về xác định hàng đã qua khu vực giám sát Công văn 390/GSQL-GQ3 ngày 31/03/2016 - Về xác định hàng đã qua khu vực giám sát
18 Công văn 400/GSQL-TH ngày 31/03/2016 - Về chuyển cửa khẩu hàng hoá từ kho CFS về kho ngoại quan Công văn 400/GSQL-TH ngày 31/03/2016 - Về chuyển cửa khẩu hàng hoá từ kho CFS về kho ngoại quan
19 Công văn 387/GSQL-GQ2 ngày 31/03/2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan Công văn 387/GSQL-GQ2 ngày 31/03/2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan
20 Công văn 1786/TCHQ-GSQL ngày 15/03/2016 - Hướng dẫn về dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu Công văn 1786/TCHQ-GSQL ngày 15/03/2016 - Hướng dẫn về dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]