Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Giới thiệu dịch vụ

Khóa hướng dẫn khai hải quan theo quy định mới(2:40 PM - 12/06/2014)

Thông tư 128/2013/TT-BTC mới ban hành và hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS chính thức được áp sử dụng mang lại nhiều thay đổi quan trọng trong thủ tục hải quan của các doanh nghiệp. Nhằm chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực này Tài Việt thiết kế khóa "Hướng dẫn khai hải quan theo quy định mới" dành cho những đơn vị có nhu cầu, những cá nhân đã, đang và sẽ làm việc tại các doanh nghiệp có hoạt động XNK, đơn vị logistic, khai thuê hải quan.

Xem tiếp »

Khóa Tài chính doanh nghiệp: Phân tích BCTC, dự báo tài chính, đánh giá tài chính dự án(2:09 PM - 02/01/2014)

Nắm bắt được nhu cầu này, Tài Việt thiết kế khóa Tài chính doanh nghiệp: Phân tích BCTC, dự báo tài chính, đánh giá tài chính dự án dành cho những Quý khách hàng đã, đang và sẽ “làm” tài chính của doanh nghiệp. Khóa đào tạo định hướng xử lý mối quan hệ giữa rủi ro và khả năng sinh lời gắn trong việc ra quyết định tài chính để nhằm mục tiêu tối đa hoá lợi ích của chủ sở hữu (đối với công ty cổ phần điều đó thể hiện thông qua tối đa hoá giá cổ phiếu trên thị trường). Khóa đào tạo cũng cung cấp các

Xem tiếp »

Khóa Thủ tục thuế và hải quan cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (2:09 PM - 02/01/2014)

Khóa Thủ tục thuế và hải quan cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Tài Việt cung cấp cho học viên kiến thức tổng hợp về nghĩa vụ thuế và hải quan; các vấn đề được chuyển giao được xem xét trong mối quan hệ mật thiết giữa ba mảng xuất nhập khẩu, hải quan và thuế.

Xem tiếp »

Khóa Kế toán và thuế cho nhà quản trị(2:09 PM - 02/01/2014)

Khóa Kế toán và thuế cho nhà quản trị được Tài Việt thiết kế dành riêng cho các lãnh đạo doanh nghiệp với mong muốn hỗ trợ kỹ năng quản trị mảng back-office quan trọng là kế toán và thuế cho “giới chủ”.

Xem tiếp »

Khóa Công ty cổ phần và thị trường chứng khoán(2:09 PM - 02/01/2014)

Khóa đào tạo Công ty cổ phần và thị trường chứng khoán được Tài Việt thiết kế cho những học viên muốn tìm hiểu và ứng dụng những lợi thế, giảm thiểu các rủi ro mà công ty cổ phần và thị trường chứng khoán đem lại cho bản thân và doanh nghiệp.

Xem tiếp »

Khóa Pháp luật doanh nghiệp và nhà quản trị(2:09 PM - 02/01/2014)

Khóa Pháp luật doanh nghiệp và nhà quản trị của Tài Việt hướng tới các nhà điều hành doanh nghiệp mới nhằm trợ giúp cho các nhà lãnh đạo các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với cổ đông, người lao động, cơ quan quản lý kinh doanh, thuế, xuất nhập khẩu ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp.

Xem tiếp »

Khóa tiếng Anh chuyên ngành tài chính(9:51 AM - 02/01/2014)

Các khóa Tiếng Anh chuyên ngành Tài Việt bổ sung hệ thống thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành trong lĩnh vực tài chính, nâng cao các kỹ năng ngôn ngữ, soạn thảo và thảo luận các kiến thức, tình huống liên quan tới từng mảng công việc cụ thể.

Xem tiếp »

Khóa Xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan(9:51 AM - 02/01/2014)

Tham gia vào Khóa Xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan của Tài Việt, học viên sẽ làm quen với kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (lập hồ sơ xuất nhập khẩu, xác định hình thức xuất nhập khẩu, các điều khoản vận chuyển, bảo hiểm, giao nhận, C/O …), tính toán giá và các nghĩa vụ thuế liên quan; đồng thời thực hành quy trình khai báo mặt hàng, định mức, khai báo xuất nhập hàng trên các phần mềm kê khai, thực hiện thủ tục thanh khoản, hoàn thuế.

Xem tiếp »

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]