Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Khóa Thủ tục thuế và hải quan cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tác giả : BP Đào tạo | 02 - 01 - 2014 | 2:09 PM | 2066 Lượt xem

Xuất nhập khẩu là một mảng quan trọng trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế mở cửa, Nhà nước ngày càng quản lý hoạt động xuất nhập khẩu đi liền với các nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, trong thực tiễn hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa tuân thủ đúng các quy định pháp luật do hạn chế về nhân sự, tách riêng hai nghĩa vụ này …        

Khóa Thủ tục thuế và hải quan cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Tài Việt cung cấp cho học viên kiến thức tổng hợp về nghĩa vụ thuế và hải quan; các vấn đề được chuyển giao được xem xét trong mối quan hệ mật thiết giữa ba mảng xuất nhập khẩu, hải quan và thuế.Hoàn thành khóa đào tạo, các học viên sẽ một mặt hiểu rõ các quy trình quản lý của hải quan và thuế trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; mặt khác được làm quen với việc kiểm soát số liệu xuất nhập khẩu, các chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, nghĩa vụ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

 


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]