Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý doanh nghiệp

Một số văn bản về doanh nghiệp mới ban hành(3:56 PM - 17/01/2021)

Một số văn bản về doanh nghiệp mới ban hành đầu năm 2021

Xem tiếp »

Văn bản mới liên quan đến hoạt động doanh nghiệp(8:57 AM - 03/01/2021)

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đáng chú ý như sau:

Xem tiếp »

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 VÀ NGHỊ ĐỊNH 145/2020/NĐ-CP (3:25 PM - 28/12/2020)

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI ĐÁNG LƯU Ý CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 VÀ NGHỊ ĐỊNH 145/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 CÓ HIỆU LỰC TỪ NĂM 2021.

Xem tiếp »

NGHỊ ĐỊNH 135/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ TUỔI NGHỈ HƯU(6:04 PM - 30/11/2020)

Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Xem tiếp »

Văn bản mới về quản lý doanh nghiệp (7:55 AM - 19/10/2020)

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp thời gian qua:

Xem tiếp »

Cập nhật Thông tư 73/2020/TT-BTC về chứng khoán có hiệu lực từ 01/10/2020(10:32 AM - 12/08/2020)

Tài Việt cập nhật Thông tư 73/2020/TT-BTC về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Thông tư có nhiều điểm mới, có hiệu lực từ 01/10/2020.

Xem tiếp »

LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI 2020 CHÍNH THỨC BAN HÀNH(3:59 PM - 18/06/2020)

Chiều 17/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi, trong đó có nhiều nội dung mới.

Xem tiếp »

Sự kiện kinh tế nổi bật tuần tới (1/6 - 6/6/2020)(1:58 PM - 01/06/2020)

Tài Việt cập nhật những sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần từ 1/6 - 6/6/2020.

Xem tiếp »

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]