Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

VBPL về HQ

1 Công văn 1142/GSQL-GQ2 ngày 08/09/2016 - Xử lý vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận Kintetsu Việt Nam Công văn 1142/GSQL-GQ2 ngày 08/09/2016 - Xử lý vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận Kintetsu Việt Nam
2 Công văn 1144/GSQL-GQ3 ngày 08/09/2016 - Về thuế suất ưu đãi của hàng mẫu, cho tặng được cấp C/O Công văn 1144/GSQL-GQ3 ngày 08/09/2016 - Về thuế suất ưu đãi của hàng mẫu, cho tặng được cấp C/O
3 Công văn 4267/TCHQ-TXNK ngày 25/05/52016 - Về phân loại mặt hàng camera Công văn 4267/TCHQ-TXNK ngày 25/05/52016 - Về phân loại mặt hàng camera
4 Công văn 670/GSQL-TH ngày 25/05/52016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ đưa ra nước ngoài, nhập khẩu vào nội địa Công văn 670/GSQL-TH ngày 25/05/52016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ đưa ra nước ngoài, nhập khẩu vào nội địa
5 Công văn 669/GSQL-TH ngày 25/05/52016 - Về xử lý hàng hoá tồn động gửi ngoại quan Công văn 669/GSQL-TH ngày 25/05/52016 - Về xử lý hàng hoá tồn động gửi ngoại quan

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]