Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Khóa Kế toán và thuế cho nhà quản trị

Tác giả : BP Đào tạo | 02 - 01 - 2014 | 2:09 PM | 1649 Lượt xem

Khóa Kế toánvà thuế cho nhà quản trị đượcTài Việt thiết kế dành riêng cho các lãnh đạo doanh nghiệp với mong muốn hỗ trợ kỹ năng quản trị mảng back-office quan trọng là kế toán và thuế cho “giới chủ”.

Các nội dung của khóa đào tạo được đặt dưới góc nhìn của nhà quản trị, tập trung vào việc chuyển giao các kinh nghiệm trong việc đặt yêu cầu quản trị về kế toán - thuế -hải quan, kiểm soát số liệu, ngăn chặn các rủi ro và ra xử lý dữ liệu kế toán - thuế - hải quan để ra quyết định. 


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]