Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Khóa Tài chính doanh nghiệp: Phân tích BCTC, dự báo tài chính, đánh giá tài chính dự án

Tác giả : BP Đào tạo | 02 - 01 - 2014 | 2:09 PM | 1383 Lượt xem

Trải qua các đợt khủng hoảng, suy thoái kinh tế, vai trò của các nhà quản lý tài chính ngày càng trở lên quan trọng trong doanh nghiệp. Hơn lúc nào hết, nhu cầu “quản” tài chính doanh nghiệp trở lên bức thiết đối với mỗi doanh nghiệp, một mặt do mong muốn hạn chế rủi ro tài chính, mặt khác do sự thiếu hụt về chuyên môn tài chính của các nhân sự kế toán – những người được doanh nghiệp sử dụng để quản lý tài chính doanh nghiệp.     

Nắm bắt được nhu cầu này, Tài Việt thiết kế khóa Tài chính doanh nghiệp: Phân tích BCTC, dự báo tài chính, đánh giá tài chính dự án dành cho những Quý khách hàng đã, đang và sẽ “làm” tài chính của doanh nghiệp. Khóa đào tạo định hướng xử lý mối quan hệ giữa rủi ro và khả năng sinh lời gắn trong việc ra quyết định tài chính để nhằm mục tiêu tối đa hoá lợi ích của chủ sở hữu (đối với công ty cổ phần điều đó thể hiện thông qua tối đa hoá giá cổ phiếu trên thị trường). Khóa đào tạo cũng cung cấp các công cụ để các học viên xử lý mối quan hệ sinh lời và rủi ro trong tất cả các giai đoạn của doanh nghiệp như lựa chọn dự án, đánh giá hiệu quả đầu tư, dự báo các nguồn lực của doanh nghiệp ...


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]