Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Văn bản mới

Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp năm 2019

Tác giả : AA006 | 13 - 03 - 2019 | 4:50 PM | 1703 Lượt xem

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp đã được sửa đổi bổ sung tại thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ban hành ngày 08/01/2019. Theo đó:

- Ban hành mới các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thay thế cho mẫu trước đó ban hành kèm Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

- Công ty TNHH và Công ty cổ phần, Biên bản họp trong hồ sơ đăng ký mới doanh nghiệp có thể thay bằng Báo cáo kết quả kiểm phiếu (TNHH) và Biên bản kiểm phiếu (CTCP).

- Chỉ CTCP chưa niêm yết mới được thay đổi thông tin cổ đông sáng lập.

(*) Lưu ý: Bản tin được tổng hợp bởi Tài Việt.


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]