Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Văn bản mới

Luật Bảo hiểm xã hội đã có văn bản hợp nhất có hiệu lực từ 01/01/2019

Tác giả : AA006 | 27 - 02 - 2019 | 6:06 PM | 1545 Lượt xem
Luật bảo hiểm xã hội được ban hành ngày 10/12/2018, có hiệu lực từ 01/01/2019, là văn bản hợp nhất của 3 văn bản sau đây:
 
1. Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày ngày 01 tháng 01 năm 2016;
 
2. Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016;
 
3. Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
 
Do vậy, kể từ ngày 10/12/2018, người đóng bảo hiểm xã hội có thể tra cứu thông tin dễ dàng hơn tại chỉ một văn bản thay vì 3 như trước kia.
 
(*) Lưu ý: Bản tin được tổng hợp bởi Tài Việt.
 
Các bạn có thể đọc toàn bộ văn bản Luật Bảo hiểm xã hội 2018 - Văn bản hợp nhất tại link dưới đây:

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]