Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế 06-12/12/2021

Tác giả : Admin | 12 - 12 - 2021 | 12:13 PM | 940 Lượt xem

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Nghị định 104/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Nghị định 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Thông tư 106/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 85/2019/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 105/2021/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

B - CÔNG VĂN 

Công văn 4629/TCT-KK về công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2021 do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 49085/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách Thuế nhà thầu đối với bản quyền game và doanh thu chia sẻ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 49087/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu Đài Truyền hình Việt Nam được chia sẻ phát sinh từ việc đối tác nước ngoài khai thác chương trình của Trung tâm và phát sóng ngoài lãnh thổ Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 48918/CTHN-TTHT năm 2021 về lập hóa đơn khi sử dụng voucher điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 48920/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế đối với chương trình hỗ trợ thuốc điều trị do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 48921/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi trả chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 48923/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

 

Công văn 48930/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân cho người nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nguồn: Tài Việt Tổng Hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]