Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin hải quan tháng 01/2023

Tác giả : admin | 05 - 02 - 2023 | 11:04 AM | 237 Lượt xem

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

B - CÔNG VĂN 

1. Công văn 347/TCHQ-TXNK năm 2023 về thủ tục hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

2. Công văn 315/TCHQ-TXNK năm 2023 thực hiện Thông tư 31/2022/TT-BTC và các Nghị định Biểu thuế do Tổng cục Hải quan ban hành 

3. Công văn 300/TCHQ-GSQL năm 2023 về doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu do Tổng cục Hải quan ban hành

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]