Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Lương hưu tính thế nào theo dự thảo luật BHXH mới?

Tác giả : admin | 12 - 11 - 2023 | 11:37 AM | 119 Lượt xem

Dự thảo Luật BHXH sửa đổi theo hướng quy định người lao động được lương hưu hàng tháng khi đáp ứng 2 điều kiện: đủ tuổi nghỉ hưu và đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên (Điều 64). 

Nếu Luật này có hiệu lực, những người bắt đầu tham gia BHXH muộn (45-47 tuổi mới bắt đầu tham gia) hoặc tham gia không liên tục hoặc làm công việc đặc thù có thời gian làm nghề ngắn dẫn đến khi đến tuổi nghỉ hưu vẫn không tích lũy đủ 20 năm đóng cũng có cơ hội được hưởng lương hưu hằng tháng và được bảo đảm bảo hiểm y tế.

Đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi 

Mức lương hưu hàng tháng của người đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi được tính như người nghỉ hưu đủ tuổi, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Đối với người lao động đã đóng đủ BHXH nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu: 

Người lao động có thể bảo lưu thời gian công tác đã tham gia BHXH đến khi đủ tuổi để được giải quyết hưởng chế độ hưu trí hoặc có thể tiếp tục tham gia BHXH đến khi đủ tuổi để được hưởng quyền lợi về tiền lương hưu cao hơn do có thời gian đóng BHXH nhiều hơn.

Khi nghỉ việc, Công ty nơi Người lao động làm việc có trách nhiệm chốt sổ bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và trả sổ bảo hiểm xã hội cho Người lao động.

Cách tính lương hưu được thực hiện như sau:

Thời gian bắt đầu đóng BHXH Cách tính lương hưu
trước ngày 1/1/1995 bình quân của tiền lương tháng đóng 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu
từ ngày 1/1/1995 đến ngày 31/12/2000 bình quân của tiền lương tháng đóng 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
từ ngày 1/1/2001 đến ngày 31/12/2006 bình quân của tiền lương tháng của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
từ ngày 1/1/2007 đến ngày 31/12/2015 bình quân của tiền lương tháng đóng của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2019 bình quân của tiền lương tháng đóng của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 bình quân của tiền lương tháng đóng của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
từ ngày 1/1/2025 trở đi bình quân của tiền lương tháng đóng của toàn bộ thời gian

Nguồn: Tài Việt tổng hợp.


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]