Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (04/08 - 09/08/2014)

Tác giả : AA001 | 11 - 08 - 2014 | 11:31 AM | 1501 Lượt xem

Công văn 9745/TCHQ-TXNK ngày 04/08/2014 - Xử lý thuế nhập SXXK:

Công văn này hướng dẫn về việc xử lý thuế nhập SXXK. Theo đó, đối với nguyên liệu tồn kho thực tế tại Công ty lớn hơn nguyên liệu tồn kho trên sổ sách theo dõi của cơ quan hải quan, đề nghị Công ty có giải trình cụ thể. Công ty phải chứng minh được nguồn nguyên liệu mua trong nước (có kèm hóa đơn GTGT phù hợp) và nguồn nguyên liệu mua trong nước này phải được kê khai tại Bảng thông báo định mức. Đối với số nguyên vật liệu tồn kho thực tế kiểm tra tại Công ty nhỏ hơn số tồn trên sổ sách theo dõi của cơ quan hải quan, nếu sau khi Công ty giải trình, cơ quan hải quan kiểm tra phát hiện Công ty đã chuyển tiêu thụ nội địa nguyên vật liệu nhập khẩu, thì yêu cầu Công ty kê khai thời điểm tiêu thụ nội địa và các nội dung liên quan, trên cơ sở đó xác định số tiền thuế giá trị gia tăng thực tế phải nộp, số tiền chậm nộp, theo quy định tại Điều 11, Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của BộTài chính, đồng thời phải bị xử lý vi phạm hành chính (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Công văn 9666/TCHQ-TXNK ngày 01/08/2014 - Thủ tục xác nhận tờ khai sao y:

Công văn này giải đáp vướng mắc về thủ tục xác nhận tờ khai sao y trong hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế. Theo đó, căn cứ Điều 112, khoản 10 Điều 127 Thông tưsố128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của BộTài chính; quy định về thủ tục sao y tờ khai hải quan bản chính (bản lưu của cơ quan hải quan) trường hợp người khai hải quan không xuất trình bản chính tờ khai hải quan khi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế tại điểm b khoản 10 Điều 127 Thông tư 128/2013/TT-BTC áp dụng đối với cả trường hợp hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu, do đó, tùy từng trường hợp cụ thể phát sinh tại đơn vị hải quan mà cơ quan hải quan xử lý như sau:

- Trường hợp xử lý hoàn thuế, không thu thuế nhập khẩu thì thực hiện sao y tờ khai xuất khẩu;

- Trường hợp xử lý hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu thì thực hiện sao y tờ khai nhập khẩu.

Công văn 1065/GSQL-GQ3 ngày 06/08/2014 - Nhập khẩu dầu, mỡ bôi trơn phục vụ hoạt động của doanh nghiệp FDI:

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc nhập khẩu dầu, mỡ bôi trơn phục vụ hoạt động của doanh nghiệp FDI. Theo đó, thủ tục hải quan khi nhập khẩu dầu, mỡ bôi trơn phục vụ sản xuất cho chính doanh nghiệp FDI như sau:

1/Về hồ sơ hi quan:

Ngoài hồ sơ hải quan theo quy định, doanh nghiệp nộp, xuất trình thêm:

- Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư: Nộp 1 bản sao, xuất trình bản chính; (nộp lần đầu tiên khi nhập khẩu mặt hàng dầu, mỡ bôi trơn).

- Văn bản đề nghị nhập khẩu của doanh nghiệp. Trong đó, kê khai cụ thể tên hàng, mã số HS, số lượng, mục đích sử dụng của từng mặt hàng; đồng thời cam kết tính xác thực và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của doanh nghiệp FDI về sử dụng dầu, mỡ bôi trơn nhập khẩu đúng mục đích, không sử dụng vào mục đích khác: nộp 1 bản chính.

2/Nhim vụ ca Chi cc Hi quan nơi tiếp nhn tờ khai nhp khu:

- Kiểm tra, đối chiếu giữa bản sao và bản chính của Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra nội dung mục tiêu dự án đầu tư phải thể hiện sản xuất sản phẩm hữu hình;

- Kiểm tra sự phù hợp về chủng loại, số lượng dầu, mỡ bôi trơn nhập khẩu với mục đích sản xuất của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp nộp đủ các chứng từ nêu trên và xác định việc nhập khẩu dầu, mỡ bôi trơn phù hợp với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp thì thực hiện tiếp các bước thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa theo quy định, không yêu cầu doanh nghiệp phải có công văn xác nhận của Bộ Công Thương.

Công văn 1049/GSQL-GQ2 ngày 01/08/2014 - Gia hạn hợp đồng gia công:

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc gia hạn hợp đồng gia công. Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính thì việc gia hạn hợp đồng gia công phải được thể hiện bằng phụ lục hợp đồng gia công, do các bên thuê gia công và nhận gia công tự thỏa thuận và phải thông báo với cơ quan hải quan trước thời điểm hợp đồng gia công hết hiệu lực. Cơ quan hải quan thực hiện tiếp nhận phụ lục hợp đồng gia công như tiếp nhận hợp đồng gia công.

Công văn 9871/TCHQ-GSQL ngày 06/08/2014 - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công của DNCX:

Công văn này hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công của DNCX. Cụ thể như sau:

1. Về cơ sở pháp lý:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của BộThương mại (nay là Bộ Công Thương) thì DNCX được thuê gia công trong nước một hoặc nhiều công đoạn sản xuất mà máy móc, thiết bị của doanh nghiệp chưa đáp ứng được về số lượng hoặc chất lượng.

Căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định số187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, Công ty được tạm nhập - tái xuất khuôn theo hợp đồng thuê, mượn để phục vụ sản xuất.

2. Thủ tc hi quan:

Đối với hàng hóa do DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài; về địa điểm làm thủ tục hải quan để thực hiện hợp đồng gia công do doanh nghiệp nội địa lựa chọn tại Chi cục hải quan quản lý DNCX hoặc Chi cục hải quan nơi có cơ sở sản xuất của doanh nghiệp nội địa

Trong hợp đồng gia công ký với doanh nghiệp nội địa ngoài các điều khoản theo quy định, còn có điều khoản thỏa thuận về việc cho doanh nghiệp nội địa mượn khuôn để sản xuất hàng hóa; điều khoản thỏa thuận về việc doanh nghiệp nội địa tự cung ứng NVL nếu bên đặt gia công không cung cấp NVL cho doanh nghiệp nội địa.

Thủ tục hải quan thực hiện theo Thông tư số13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 của BộTài chính. 

Công văn 9722/TCHQ-TXNK ngày 04/08/2014 - Quyết toán hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế trường hợp nợ chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa xuất khẩu:

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc quyết toán hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế trường hợp nợ chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa xuất khẩu. Theo đó, đối với hồ sơ của người nộp thuế đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định của hồ sơ thuộc diện hoàn thuế, không thu thuế trước, kiểm tra sau nhưng tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán, hoàn thuế, không thu thuế, doanh nghiệp chưa xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì cơ quan Hải quan chuyển hồ sơ sang diện hồ sơ kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo quy định tại khoản 7 Điều 127 Thông tư 128/2013/TT-BTC. Căn cứ kết quả kiểm tra xác định hàng hóa đã thực xuất thì hoàn thuế cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]