Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (29/09/2014 - 04/10/2014)

Tác giả : AA001 | 04 - 10 - 2014 | 3:55 PM | 807 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (29/09 - 04/10/2014):

Công văn 1253/GSQL-GQ2 ngày 22/09/2014 - Hướng dẫn thủ tục xét hoàn thuế đối với mặt hàng gỗ xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu chính là gỗ nhập khẩu:

Công văn này hướng dẫn thủ tục xét hoàn thuế đối với mặt hàng gỗ xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu chính là gỗ nhập khẩu. Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 thì: “Hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thì không phải nộp thuế xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ hai nguồn: nguyên liệu nhập khẩu và nguyên liệu có nguồn gốc trong nước thì thực hiện thu thuế xuất khẩu đối với phần nguyên liệu trong nước tương ứng được sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc trong nước theo mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định đối với mặt hàng đó.” Hồ sơ không phải nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 126, Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Công văn 13611/BTC-TCHQ ngày 26/09/2014 - Xử lý vướng mắc về trao đổi thông tin thu nộp thuế qua KBNN với cơ quan hải quan:

Công văn này xử lý vướng mắc về trao đổi thông tin thu nộp thuế qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) với cơ quan hải quan. Theo đó, thông tin thu nộp thuế vào KBNN phải được cập nhật trên Hệ thống và truyền đến cơ quan hải quan 15 phút/1 lần, sau thời gian này nếu người nộp thuế đã nộp tiền thuế vào KBNN, nhưng dữ liệu chưa được gửi đến cổng thanh toán điện tử hải quan thì cơ quan hải quan kiểm tra thông tin và thông quan hàng hóa trên cơ sở bản sao có xác nhận của doanh nghiệp chứng từ nộp thuế do người nộp thuế xuất trình.

Công văn 11848/TCHQ-TXNK ngày 30/09/2014 - Phân loại hàng hóa và thuế GTGT sinh phẩm y tế:

Công văn này hướng dẫn về phân loại hàng hóa và thuế GTGT sinh phẩm y tế. Theo đó, mặt hàng của Công ty nhập khẩu là “Sinh phẩm chuẩn đoán (Que thử)” là các sinh phẩm chuẩn đoán dùng để xét nghiệm miễn dịch định tính dùng trong phòng thí nghiệm, đọc bằng mắt thường nên được phân loại vào nhóm 38.22. Theo biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC thì mặt hàng thuộc nhóm 38.22 thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì mặt hàng trên thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC thì: “Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó”. Theo đó, trường hợp Công ty nhập khẩu các sản phẩm: Determine HIV - 1/2 (Sinh phẩm chẩn đoán HIV), Determine HbsAg (Sinh phẩm chẩn đoán viêm gan B), Determine Syphilis TP (Sinh phẩm chẩn đoán giang mai) nếu thuộc Danh mục sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành và được nhập khẩu theo quy định của pháp luật thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định tại Khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Công văn 1284/GSQL-TH ngày 25/09/2014 - Vướng mắc C/O mẫu D:

Công văn này giải đáp vướng mắc C/O mẫu D. Theo đó, trường hợp ngoại lệ khi C/O không được cấp vào thời điểm xuất khẩu hoặc sau ba (03) ngày tính từ ngày xuất khẩu do sai sót, sự bỏ quên không cố ý hoặc có lý do chính đáng, C/O có thể được cấp sau nhưng không quá một (01) năm kể từ ngày hàng được chất lên tàu và phải đánh dấu vào ô “Issued Retroactively”. Theo đó, C/O mẫu D do Thái Lan cấp trước ngày xuất khẩu nhưng được đánh dấu vào ô “issued retroactively” là không hợp lệ.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 3814

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]