Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin nhanh chứng khoán

Đưa cổ phiếu HPC của Chứng khoán Hải Phòng vào diện bị cảnh báo

Tác giả : AA006 | 31 - 03 - 2014 | 10:54 AM | 961 Lượt xem

Lý do: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2013 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của Công ty là số âm.

Căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SGDHN ngày 17/01/2014 của Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội (Quy chế niêm yết), Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc đưa cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Hải Phòng (MCK: HPC) vào diện bị cảnh báo như sau:

Ngày hiệu lực: 31/3/2014;

Lý do: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2013 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của Công ty là số âm, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 12 Quy chế niêm yết.

Sở GDCK Hà Nội sẽ có Thông báo về việc đưa cổ phiếu HPC ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi Công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo theo Quy chế niêm yết.

Nguồn: CafeF


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]