Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản Tin Hải Quan Số 0318 (18/02 - 04/03/2018)

Tác giả : TÀI VIỆT | 04 - 03 - 2018 | 5:56 PM | 640 Lượt xem

Tài Việt xin điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực Hải Quan cần lưu ý trong tuần qua (18/02 - 04/03/2018):

1. Công văn 497/GSQL-GQ4 ngày 26 tháng 02 năm 2018 do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Về việc Tổng cục Hải quan trả lời vướng mắc một số C/O mẫu D cấp cho Công ty, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

 

Khoản 2 Điều 13 Phụ lục 8 Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA, được nội luật hóa tại Khoản 2 Điều 13 Phụ lục 7 Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương (thời điểm hiệu lực áp dụng cho các trường hợp C/O gặp vướng mắc) hướng dẫn khi C/O bị từ chối, C/O sẽ được đánh dấu vào ô số 4 và cơ quan hải quan ghi rõ lý do từ chối không cho hưởng ưu đãi (bằng tiếng Anh), C/O bị từ chối được trả lại cho Tổ chức cấp C/O để cơ quan này xử lý theo thẩm quyền.

 

Đề nghị Công ty căn cứ công văn 18/TCHQ-GSQL ngày 02/01/2018 để thực hiện.

 

2. Công văn 1007/TCHQ-PC ngày 23 tháng 02 năm 2018 do Tổng cục Hải quan ban hành

 

Về việc xin ý kiến giải quyết vướng mắc xử lý vi phạm đối với hàng hóa được phép mang về bảo quản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định trách nhiệm của doanh nghiệp khi thực hiện các yêu cầu của cơ quan kiểm tra chuyên ngành làm thay đổi tính nguyên trạng của hàng hóa. Do đó, trường hợp theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra chuyên ngành mà hàng hóa không bảo đảm nguyên trạng thì chưa đủ cơ sở xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp./.

 Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt

 Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản khác tại:

Bản Tin Hải Quan Số 0318 (18/02 - 04/03/2018)

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]