Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế khác tháng 5/2024

Tác giả : admin | 08 - 06 - 2024 | 8:44 PM | 29 Lượt xem
TT Văn bản Ngày tháng
1 Công văn 2129/TCT-CS năm 2024 vướng mắc chính sách tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành 20/05/2024
2 Công văn 2128/TCT-CS năm 2024 giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành 20/05/2024
3 Công văn 2006/TCT-CS năm 2024 giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành 13/05/2024
4 Công văn 2005/TCT-CS năm 2024 giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành 13/05/2024
5 Công văn 1981/TCT-CS năm 2024 vướng mắc chính sách tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành 10/05/2024
6 Công văn 1980/TCT-CS năm 2024 giải đáp chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành 10/05/2024
7 Công văn 1979/TCT-CS năm 2024 chính sách tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành 10/05/2024
8 Công văn 1930/TCT-CS năm 2024 miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản do Tổng cục Thuế ban hành 09/05/2024
9 Công văn 1919/TCT-CS năm 2024 ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành 08/05/2024
10 Công văn 1913/TCT-CS năm 2024 tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành 08/05/2024
11 Công văn 1920/TCT-CS năm 2024 xác định đơn giá thuế đất do Tổng cục Thuế ban hành 08/05/2024
12 Công văn 1918/TCT-CS năm 2024 khấu trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ vào tiền thuê đất phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành 08/05/2024
13 Công văn 1914/TCT-CS năm 2024 về chính sách tiền thuê đất Dự án đầu tư trồng cao su tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai bị chậm tiến độ thực hiện do Tổng cục Thuế ban hành 08/05/2024
14 Công văn 1892/TCT-CS năm 2024 giải đáp chính sách tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành 07/05/2024
15 Công văn 1891/TCT-CS năm 2024 chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành 07/05/2024
16 Công văn 1889/TCT-CS năm 2024 xác định thời gian xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành 07/05/2024
17 Công văn 1887/TCT-CS năm 2024 về chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành 07/05/2024
18 Công văn 1908/TCT-HTQT năm 2024 hướng dẫn áp dụng Hiệp định thuế Hàn Quốc - Công ty trách nhiệm hữu hạn Cammsys Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành 07/05/2024
19 Công văn 4661/BTC-QLCS năm 2024 hướng dẫn về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với Dự án mở rộng Cơ sở 1 - Trường cao đẳng Quảng Ngãi do Bộ Tài chính ban hành 06/05/2024

Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]