Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế 20-26/06/2022

Tác giả : Admin | 26 - 06 - 2022 | 6:35 AM | 661 Lượt xem

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Quyết định 2045/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thông tư 36/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 199/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông báo 237/TB-TCT năm 2022 ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn tại cuộc họp trực tuyến về nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

B - CÔNG VĂN 

Công văn 28218/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 2065/TCT-DNNCN năm 2022 về tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 2086/TCT-DNNCN năm 2022 về xác định thu nhập sau thuế của cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 27971/CTHN-TTHT năm 2022 về khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 27132/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ khoa học công nghệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 6687/CTTPHCM-TTHT năm 2022 về đôn đốc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 6686/CTTPHCM-TTHT năm 2022 tuyên truyền về hóa đơn điện tử do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 1991/TCT-TTKT năm 2022 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế do Tổng cục Thuế ban hành

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]