Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN HẢI QUAN từ 23/08-31/08/2020

Tác giả : AA006 | 27 - 09 - 2020 | 4:46 AM | 964 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Hải Quan thời gian vừa qua (23/08/2020 – 31/08/2020):

1.Công văn số 5638/TCHQ-GSQL về việc Gia hạn thời hạn lưu giữ xăng dầu cung ứng hàng không và tàu biển kinh doanh TNTX ngày 25/8/2020 do Tổng cục Hải Quan ban hành

Theo điểm 16 Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020, Tổng cục Hải quan thông báo như sau:

Chính phủ thống nhất kiến nghị của Bộ Công Thương cho phép gia hạn thời hạn lưu giữ tại Việt Nam tới hết tháng 12 năm 2020 cho các lô hàng xăng dầu đã tạm nhập để cung ứng cho hàng không hoặc tàu biển nhưng chưa thể thực hiện tái xuất theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

2.Công văn số 5652/TCHQ-TXNK về việc  Hướng dẫn làm thủ tục xác định trước mã số ngày 26/8/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành.

Theo Điều 18, Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; khoản 11, Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015:

Trường hợp Công ty đề nghị tư vấn mã HS cho hàng hóa dự kiến nhập khẩu, đề nghị Công ty làm thủ tục xác định trước mã số theo quy định tại các văn bản dẫn trên. Hồ sơ xác định trước mã số được hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Công văn số 5771/TCHQ-GSQL về việc quản lý vôi, đôlômit xuất khẩu ngày 31/8/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành

- Hồ sơ xuất khẩu vôi, đôlômit phải thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại công văn số 37/BXD-VLXD ngày 11/9/2017 và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 5815/BTNMT-ĐCKS ngày 27/10/2017. Chỉ xem xét giải quyết thủ tục thông quan xuất khẩu vôi, đôlômit khi hồ sơ hải quan đầy đủ và đúng hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Rà soát toàn bộ hồ sơ xuất khẩu vôi, đôlômit đã được thông quan trong đó lưu ý đối với các trường hợp doanh nghiệp thương mại xuất khẩu (doanh nghiệp không trực tiếp khai thác, chế biến) phải đảm bảo đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng mua bán theo đúng quy định.

- Phối hợp với cơ quan thuế địa phương và các cơ quan chức năng khác theo dõi khối lượng bán và xuất khẩu của cơ sở sản xuất để không vượt quá công suất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép khai thác, đầu tư theo quy định; thực hiện kiểm tra doanh nghiệp khai thác vôi, đôlômit trên địa bàn trong trường hợp có nghi vấn số lượng khai thác để bán và xuất khẩu vượt quá công suất khai thác.

- Tổ chức phân công cán bộ công chức theo dõi các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng vôi, đôlômit để quản lý, cảnh báo, kiểm tra, xử lý kịp thời các doanh nghiệp vi phạm quy định.

                                                                                                         Nguồn: Tài Việt tổng hợp

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các văn bản khác dưới đây:

1.Công văn số 5608/TCHQ-TXNK ngày 24/8/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Hàng hóa thuê DNCX gia công.

2.Quyết định số 2250/QĐ-BCT ngày 24/8/2020 về việc phê duyệt và công bố danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019.

3.Công văn số 5710/TCHQ-TXNK ngày 28/8/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Triển khai thực hiện Thông tư số 92/2019/TT-BTC.

 


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]