Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN HẢI QUAN từ 16/09/2020-30/09/2020

Tác giả : AA006 | 30 - 09 - 2020 | 3:43 PM | 1303 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Hải Quan thời gian vừa qua (16/09/2020 – 30/09/2020):

1.Công văn số 6201/TCHQ-GSQL về việc Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa ngày 22/9/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành

- Về thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan đã có ý kiến tại công văn số 5808/TCHQ-GSQL ngày 03/9/2020 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa.

- Yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi để xử lý các trường hợp có sự sai khác thông tin về số niêm phong của hãng vận chuyển giữa danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ với thực tế hàng hóa xếp dỡ tại cảng hoặc phát hiện hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên cơ sở thu thập, phân tích đánh giá thông tin và áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro.

-  Về thời gian làm việc: Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 23 Luật Hải quan năm 2014 về thời hạn cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

- Về việc khai báo mã HS đối với hàng hóa quá cảnh: Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng hướng dẫn khai báo đối với tờ khai vận chuyển độc lập và Bản kê chi tiết hàng hóa quá cảnh/trung chuyển tại mẫu số 07 và mẫu số 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

2. Công văn số 6294/TCHQ-GSQL về Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua kho ngoại quan ngày 25/9/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành

- Đối với những lô hàng đã xếp lên phương tiện vận tải nhưng chưa rời cảng, còn đang trong khu vực giám sát hải quan tại khu vực cảng:

  •  Cho phép chủ hàng hóa khai tờ khai hải quan nhập khẩu gửi kho ngoại quan đối với các lô hàng đã hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu nhưng không xuất được vì lí do bất khả kháng
  • Hồ sơ hải quan gồm tờ khai nhập khẩu gửi kho ngoại quan, chứng từ vận tải do hãng tàu cung cấp liên quan đến việc quay trở lại cảng, đưa hàng hóa vận chuyển vào bờ để bổ sung các chỉ tiêu khai báo thông tin trên Tờ khai nhập khẩu hàng hóa theo hướng dẫn tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

3.  Công văn số 6358/TCHQ-GSQL về Thủ tục nhập khẩu rượu ngày 29/9/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành

  Hồ sơ nhập khẩu rượu gồm:

- Các chứng từ quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC).

- Giấy phép phân phối rượu do Bộ Công Thương cấp đối với mặt hàng rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP): 01 bản chụp.

- Đối với mặt hàng rượu có độ cồn dưới 5,5 độ, thương nhân chịu trách nhiệm thực hiện việc đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính trước khi nhập khẩu theo mẫu số 14 mục II Phụ lục ban hành kèm Nghị định số 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP) và không phải nộp chứng từ này cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu.

- Chứng từ chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018.

- Bên cạnh đó, rượu nhập khẩu phải được dán tem, ghi nhãn hàng hóa theo quy định và chỉ được nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế. Khi kiểm tra hồ sơ, công chức hải quan phải kiểm tra, đối chiếu thông tin về tên rượu, tên nhà cung cấp nước ngoài   

5. Công văn 6389/TCHQ-GSQL về ghi trị giá FOB trên C/O mẫu D ngày 30/09/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành                          

Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

- Theo quy định tại mục 10 mặt sau C/O (Overleaf notes) Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 19/2020/TT-BCT (hiệu lực thực hiện từ ngày 27/9/2020), C/O mẫu D chỉ thể hiện trị giá FOB trong trường hợp hàng hóa xuất khu từ hoặc nhập khẩu vào Campuchia, Indonesia, hoặc Lào và sử dụng tiêu chí RVC để xác định xuất xứ hàng hóa.

- Quy định này áp dụng đối với các C/O mẫu D được cấp từ ngày 20/9/2020.

                                                                                                    Nguồn: Tài Việt tổng hợp

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các văn bản khác dưới đây:

1. Công văn số 6129/TCHQ-TXNK về việc Phân loại mặt hàng Engine ECU ngày 18/9/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành

2. Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg về việc  danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan ngày 21/9/2020 do Thủ tướng Chính phủ quy định

 3. Công văn số 6192/TCHQ-TXNK về việc Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế ngày 21/9/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành

4. Công văn số 6334/TCHQ-TXNK về Vướng mắc về áp dụng biện pháp cưỡng chế ngày 28/9/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành

5.  Công văn 6385/TCHQ-TXNK vướng mắc về trừ lùi Danh mục miễn thuế ngày 29/09/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành

6. Công văn 6403/TCHQ-TXNK về triển khai chính thức chương trình nộp thuế điện tử 24/7 ngày 30/09/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành

 


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]