Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (20/10/2014 - 25/10/2014)

Tác giả : AA001 | 26 - 10 - 2014 | 1:19 AM | 814 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (20/10 - 25/10/2014):

Công văn 12603/TCHQ-TXNK ngày 16/10/2014 - Hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tái xuất

Công văn này giải đáp vướng mắc hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tái xuất. Theo đó, hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu; hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 120 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu, lô hàng tái xuất khẩu vào khu phi thuế quan, sổ sách, chứng từ kế toán, chứng từ thanh toán tiền hàng, các giao dịch khác có liên quan (nếu cần thiết); kết quả kiểm tra kết luận hàng hóa nhập khẩu đã thực tái xuất và không phát hiện doanh nghiệp có sai phạm gì khác, trường hợp của Công ty đáp ứng điều kiện xét hoàn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 8 Điều 112 và hồ sơ hoàn thuế đáp ứng quy định tại Điều 120 Thông tư số 128/2013/TT-BTC (trừ kết quả kiểm hóa trên tờ khai xuất khẩu quy định tại khoản 3 Điều 120 Thông tư số 128/2013/TT-BTC) thì xử lý hoàn thuế nhập khẩu cho Công ty tương ứng với hàng hóa đã thực tái xuất.

Công văn 12514/TCHQ-TXNK ngày 15/10/2014 - Thuế nhập khẩu hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng

Công văn này giải đáp vướng mắc về thuế nhập khẩu hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng. Theo đó, đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng đã được miễn thuế nhập khẩu nhưng sau đó có thay đổi về mục đích được miễn thuế thì người nộp thuế phải thực hiện đúng các quy định về quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật khi có sự thay đổi; thực hiện thông báo với cơ quan hải quan nơi đã làm thủ tục hải quan các lô hàng này để thực hiện đăng ký lại tờ khai hải quan mới phù hợp với việc thay đổi. Việc khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng đã được miễn thuế nhập khẩu nhưng sau đó có thay đổi về mục đích được miễn thuế thực hiện như sau:

- Người nộp thuế phải có văn bản thông báo về số lượng, chất lượng, chủng loại, mã số, trị giá, xuất xứ hàng hóa dự kiến thay đổi mục đích sử dụng;

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thay đổi mục đích sử dụng của người nộp thuế, cơ quan hải quan có văn bản trả lời.

Sau khi được cơ quan hải quan chấp thuận cho thay đổi mục đích sử dụng, người nộp thuế phải kê khai, nộp thuế theo quy định trên tờ khai hải quan mới.

- Trường hợp người nộp thuế thay đổi mục đích sử dụng nhưng không tự giác kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan, cơ quan hải quan hoặc cơ quan chức năng khác kiểm tra, phát hiện thì người nộp thuế bị ấn định số tiền thuế phải nộp theo tờ khai nhập khẩu ban đầu và bị xử phạt theo quy định hiện hành. Người nộp thuế có trách nhiệm nộp bổ sung số tiền thuế còn thiếu, tiền chậm nộp và tiền phạt (nếu có) theo quyết định của cơ quan hải quan.

Căn cứ tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai mới (thời điểm thay đổi mục đích sử dụng). Trong đó: Trị giá tính thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 40/2007/NĐ-CP và Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/2/2014 của Bộ Tài chính; thuế suất để tính thuế nhập khẩu áp dụng theo mức thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai mới.

Công văn 1370/GSQL-GQ2 ngày 16/10/2014 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa DNCX mua từ nội địa

Công văn này hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa DNCX mua từ nội địa. Theo đó, doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện làm thủ tục hải quan đối với hàng tiêu dùng mua từ nội địa để phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp. Do vậy, khi mua mặt hàng bàn, ghế, tủ, thiết bị điện (tủ lạnh, ti vi, máy giặt, máy tính) từ nội địa để phục vụ cho việc điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại Công ty được lựa chọn thực hiện thủ tục hải quan hoặc không thực hiện thủ tục hải quan. Trách nhiệm của Công ty phải sử dụng hàng hóa này đúng mục đích.

Công văn 1384/GSQL-GQ2 ngày 17/10/2014 - Thanh khoản SXXK trên hệ thống thông quan tự động

Công văn này giải đáp vướng mắc về thanh khoản SXXK trên hệ thống thông quan tự động. Cụ thể như sau:

1. Về vướng mắc liên quan đến xử lý số liệu chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn số liệu trên hệ thống thông quan điện tử đối với loại hình gia công, NSXXK: Khi doanh nghiệp khai báo, truyền số liệu đầy đủ nội dung theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn thì cơ quan hải quan sẽ thực hiện việc tiếp nhận. Trường hợp qua kiểm tra, đối chiếu xác định số liệu yêu cầu thanh khoản của người khai hải quan không phù hợp (giữa số liệu trên hồ sơ giấy và số liệu trên hệ thống) hoặc có chênh lệch với dữ liệu trên hệ thống thì yêu cầu người khai hải quan giải trình làm rõ và/hoặc khai bổ sung, sửa đổi để xử lý phần chênh lệch và xử lý theo quy định.

2. Về vướng mắc khi thanh khoản trên hệ thống liên quan đến thiếu thông tin xác nhận “Hàng qua khu vực giám sát” trên hệ thống: Trước mắt, để thuận lợi cho việc thanh khoản trên hệ thống, Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ thanh khoản kiểm tra thông tin xác nhận "Hàng qua khu vực giám sát" trên hồ sơ giấy, đối chiếu thông tin trên hệ thống, vận đơn, chứng từ vận chuyển xác định hàng hóa đã xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh (nếu có) để trình Chi cục trưởng chấp nhận thông tin “Hàng qua khu vực giám sát” phục vụ việc thanh khoản. Trường hợp trên hồ sơ giấy không có ngày xác nhận “Hàng qua khu vực giám sát” thì lấy ngày thông quan trên hệ thống để cập nhật thông tin vào hệ thống thanh khoản.

3. Đối với những lỗi phát sinh do chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống V4 sang hệ thống V5 dẫn đến việc không chạy thanh khoản được trên hệ thống, đề nghị Cục Công nghệ thông tin, bộ phận Công nghệ thông tin của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các đơn vị phát triển phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguyên nhân để xử lý triệt để, tránh vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

4. Đối với trường hợp phát sinh vướng mắc xác định không thể thực hiện thanh khoản được trên hệ thống thì tiến hành thanh khoản thủ công và cập nhật kết quả vào hệ thống.

Công văn 2724/TXNK-CST ngày 17/10/2014 - Hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng tái nhập quá hạn 365 ngày

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng tái nhập quá hạn 365 ngày. Theo đó, trường hợp cơ quan hải quan đã hoàn lại hoặc đã ban hành quyết định không thu thuế đối với phần nguyên liệu nhập khẩu sản xuất ra số hàng hóa xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại hoặc đối với số hàng hóa đã tái xuất nhưng nay phải nhập khẩu trở lại thì người nộp thuế phải nộp lại số tiền thuế đã được hoàn hoặc không thu. Nếu Công ty đã được hoàn thuế, thanh khoản nhập khẩu phần nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu và hiện tại Công ty không tái xuất lô hàng nhập khẩu về để sửa chữa, tái chế thì chưa đủ cơ sở để hoàn thuế nhập khẩu đã nộp cho số hàng tái nhập trở lại.

Công văn 12667/TCHQ-GSQL ngày 17/10/2014 - Vướng mắc thực hiện khai báo hải quan

Công văn này giải đáp một số vướng mắc thực hiện khai báo hải quan. Cụ thể như sau:

- Về thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ:

Trong vòng 15 ngày từ khi doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ hoàn thành thủ tục xuất khẩu và bàn giao hàng hóa, doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ khai báo thủ tục nhập khẩu và dẫn chiếu tờ khai xuất khẩu vào ô ghi chú của tờ khai nhập khẩu. Hàng hóa nhập khẩu theo các loại hình khác nhau phải khai trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu khác nhau theo từng loại hình tương ứng. Như vậy, đối với một lô hàng thuộc một tờ khai xuất khẩu tại chỗ DNCX được đăng ký tờ khai nhập khẩu tại chỗ theo từng mục đích sử dụng và dẫn chiếu tờ khai xuất khẩu tại chỗ theo quy định dẫn trên.

- Về việc kê khai tài sản cố định:

Hàng đầu tư tạo tài sản cố định DNCX không phải đăng ký danh mục, đặt mã quản lý và không phải thực hiện phương thức báo cáo nhập- xuất- tồn định kì. DNCX tự khai, tự chịu trách nhiệm khai báo nhập khẩu đúng loại hình và sử dụng đúng mục đích khai báo. Như vậy, trường hợp hàng hóa nhập khẩu mục đích tạo tài sản cố định thì doanh nghiệp được đăng ký tờ khai theo loại hình nhập tạo tài sản cố định (E13). 

Công văn 12861/TCHQ-TXNK ngày 22/10/2014 - Hoàn thuế nhập khẩu tính trên phí gia công

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc hoàn thuế nhập khẩu tính trên phí gia công. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp trong nước nhập khẩu nguyên phụ liệu theo loại hình gia công từ đối tác tại nước ngoài và chuyển toàn bộ nguyên phụ liệu này đặt gia công lại tại một doanh nghiệp thuộc khu phi thuế quan, sau khi doanh nghiệp tại khu phi thuế quan hoàn thành việc gia công sản phẩm, doanh nghiệp trong nước nhận lại các sản phẩm gia công từ doanh nghiệp tại khu phi thuế quan và tiếp tục xuất khẩu các sản phẩm này cho đối tác đặt gia công tại nước ngoài thì doanh nghiệp trong nước được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với phần giá trị tăng thêm của sản phẩm sau gia công (nhận lại từ doanh nghiệp chế xuất) đã nộp.

Công văn 1368/GSQL-GQ2 ngày 15/10/2014 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Công văn này hướng dẫn thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Cụ thể như sau:

- Đối với bao bì nhập khẩu đóng gói sản phẩm xuất khẩu: Bao bì và thùng carton nhập khẩu của Công ty để đóng gói sản phẩm xuất khẩu thực hiện đăng ký tờ khai theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu.

- Đối với nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu: Nguyên liệu quả Vanilla nhập khẩu trải qua công đoạn sơ chế, hong, phơi khô để đạt độ ẩm mong muốn thực hiện đăng ký tờ khai theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu.

Công ty thực hiện thông báo định mức, quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 4114

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]