Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (04/01 - 09/01/2016)

Tác giả : AA006 | 11 - 01 - 2016 | 8:20 AM | 2347 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (04/01 - 09/01/2016):

Công văn 12040/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2015 - Xử lý vướng mắc trong công tác kiểm tra trị giá hải quan

Công văn này trả lời về vướng mắc trong công tác kiểm tra trị giá hải quan trong quá trình thực hiện Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015, theo đó:

1. Về đối tượng kiểm tra trị giá khai báo trong thông quan:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thì hiện nay, Hệ thống thông quan Vnaccs tự động tiếp nhận và phân luồng tờ khai hải quan sau khi nhận thông tin khai chính thức của người khai hải quan. Trường hợp tờ khai được phân luồng vàng, đỏ, cơ quan Hải quan thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định, trong đó có kiểm tra trị giá. Kiểm tra trị giá là thực hiện so sánh, đối chiếu trị giá khai báo với thông tin rủi ro về trị giá hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 55 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ, bao gồm: hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá, hàng hóa có thuế suất xuất khẩu lớn hơn 0% trong cơ sở dữ liệu trị giá, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã có kết quả kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan hoặc đã có kết quả thanh tra về trị giá hải quan, hàng hóa nhập khẩu có khoản giảm giá. Sau đó, xác định trường hợp nghi vấn trị giá khai báo nhưng chưa đủ cơ sở bác bỏ được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 55 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ.

2. Về cập nhật dữ liệu:

Để đảm bảo dữ liệu trong Hệ thống GTT02 được đầy đủ, tránh tình trạng không có dữ liệu để kiểm tra trị giá, Tổng cục Hải quan yêu cầu cập nhật dữ liệu theo Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 7/8/2015 và Quy trình kiểm tra sau thông quan ban hành kèm Quyết định số 1410/QĐ-TCHQ ngày 14/05/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Công văn 12301/TCHQ-GSQL ngày 29/12/2015 - Hướng dẫn thủ tục sửa đổi, bổ sung bản lược khai hàng hóa

Công văn này trả lời vướng mắc của Hãng tàu/Đại lý hãng tàu khi thực hiện thủ tục điều chỉnh bản lược khai hàng hoá tại các cảng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, theo đó:

1. Về việc chỉnh sửa bản lược khai hàng hóa:

Tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về khai sửa đổi, bổ sung thông tin về hồ sơ hải quan điện tử tàu biển nhập khẩu, theo đó, người khai hải quan có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì người khai hải quan thực hiện việc sửa đổi, bổ sung theo phương thức điện tử, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tàu nhập cảnh tiếp nhận thông tin khai sửa đổi, bổ sung lưu vào hệ thống và cung cấp cho các đơn vị chức năng để triển khai công tác nghiệp vụ có liên quan. Ngoài ra, theo quy định tại tiết b.2) điểm b khoản 4 Điều 10 Thông tư 42/2015/TT-BCT nêu trên, khi người khai hải quan khai sửa đổi, bổ sung bản khai hàng hóa nhập khẩu, vận đơn thứ cấp, hệ thống quản lý rủi ro của cơ quan hải quan sẽ tự động cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung để áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát theo cơ chế quản lý rủi ro phù hợp cho lô hàng khi làm thủ tục hải quan.

Như vậy, việc không cho phép điều chỉnh, bổ sung manifest, không cho sửa đổi vận đơn đối với lô hàng thuộc danh sách các container hoặc danh sách các doanh nghiệp trọng điểm và việc Chi cục Hải quan yêu cầu doanh nghiệp có văn bản đề nghị để có đủ thông tin thông báo về Đội Kiểm soát Hải quan và các Chi cục Hải quan liên quan biết để triển khai các biện pháp nghiệp vụ là chưa đúng với quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Về việc khai hồ sơ giấy đối với tàu biển XNC, quá cảnh:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 42/2015/TT-BTC, trường hợp bất khả kháng khi hệ thống khai điện tử gặp sự cố, việc khai và làm thủ tục hải quan được thực hiện bằng hồ sơ giấy theo quy định tại Điều 15 Thông tư này. Khi hệ thống được phục hồi, người khai hải quan tạo lập và gửi thông tin điện tử lên hệ thống. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện đúng quy định nêu trên, trường hợp có vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn và giải quyết.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 0116

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]