Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin tức

HẢI PHÒNG TRIỂN KHAI THU PHÍ HẠ TẦNG CẢNG BIỂN TỪ NGÀY 01/01/2017

Tác giả : Admin | 12 - 01 - 2017 | 9:26 AM | 840 Lượt xem

Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND của HĐND TP. Hải Phòng ngày 13/12/2016 và Thông báo số 1548/TB-UBND ngày 21/12/2016 của UBND quận Hải An quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng (phí hạ tầng cảng biển).

Theo đó:

1. Thời gian bắt đầu thực hiện: 01/01/2017

2. Đối tượng nộp phí

a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập - tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh có sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng;

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập - tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh mở tờ khai Hải quan tạm nhập hàng hóa tại các tỉnh, thành phố khác nhưng làm thủ tục tái xuất tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;

c) Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa gửi kho ngoại quan mở tờ khai tại Hải quan ngoài cửa khẩu các tỉnh, thành phố khác nhưng làm thủ tục chuyển cửa khẩu và thực hiện niêm phong Hải quan tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;

d) Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

e) Các trường hợp loại trừ: Đối với hàng tạm nhập - tái xuất chỉ thu phí đối với hàng hóa từ nước ngoài tạm nhập khẩu vào Việt Nam để xuất đi nước khác, không thu phí đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất quy định tại điểm a, b, c, d, đ Khoản 1 Điều 48 Luật Hải quan năm 2014; đối với kinh doanh hàng gửi kho ngoại quan chỉ thu phí đối với trường hợp hàng từ nước ngoài gửi vào kho ngoại quan để chờ xuất sang nước khác theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; các trường hợp khác không thu phí.

3. Đi tượng miễn thu phí

Miễn thu phí đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu là hàng hóa phục vụ nhiệm vụ an ninh - quốc phòng; hàng hóa viện trợ, cứu trợ nhân đạo.

4. Mức thu phí

a) Đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan (trừ trường hợp hàng chuyển khẩu quy định tại Khoản 2 Điều 89 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính):

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức phí

1

Container 20 feet hàng khô

đồng/cont

2.200.000

2

Container 40 feet hàng khô

đồng/cont

4.400.000

3

Container 20 feet hàng lạnh

đồng/cont

2.300.000

4

Container 40 feet hàng lạnh

đồng/cont

4.800.000

5

Đối với hàng lỏng, hàng rời

đồng/tấn

50.000

b) Đối với hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu quy định tại Khoản 2 Điều 89 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mc phí

1

Container 20 feet

đồng/cont

500.000

2

Container 40 feet

đồng/cont

1.000.000

3

Hàng đóng trong Container nhưng nhiều chủ hàng (đóngghép)

đồng/tấn

50.000

4

Hàng rời (không đóng trong Container)

đồng/tấn

2.000

c) Đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức phí

1

Container 20 feet

đồng/cont

250.000

2

Container 40 feet

đồng/cont

500.000

3

Hàng lỏng, hàng rời

đồng/tấn

20.000

5. Cơ quan thu phí: UBND quận Hải An

6. Địa điểm thu phí:

Điểm số 1, 2: Tòa nhà Thành Đạt – số 3 Lê Thánh Tông

Điểm số 3: Tầng 2 tòa nhà Sơn Hải – số 452 Lê Thánh Tông

Điểm số 4: Tầng 2 tòa nhà Lê Phạm – 508 Lê Thánh Tông

Điểm số 5: Tầng 5 tòa nhà TTC – số 630 Lê Thánh Tông

Điểm số 6, 7: Khách sạn Dầu khí Duyên Hải – 441 Đà Nẵng

Điểm 8: Tầng 2 tòa nhà Nam Phát – Km 5 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

Điểm 9, 10: Tầng 1 và tầng 5 tòa nhà TASA Duyên Hải – 189 đường 356 (đường Đình Vũ)

Điểm 11: Tầng 1 tòa nhà văn phòng cảng Hải An

Điểm 12: Tầng 1 tòa nhà văn phòng cảng Đình Vũ

Điểm 13: Tầng 1 tòa nhà văn phòng cảng Nam Hải Đình Vũ

Điểm 14: Tầng 1 tòa nhà văn phòng cảng VIP Green Port

Dự kiến sẽ mở thêm một số điểm thu phí tại cảng Tân Vũ, cảng Nam Hải, cảng Green port.

7. Thời gian thu phí:

- Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

- Giờ làm việc: Sáng: 7h30’ – 11h30’, Chiều: 13h30’ – 17h00’


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]