Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp đáng chú ý tuần qua (20/01-25/01/2014)

Tác giả : BP TVQLDN | 26 - 01 - 2014 | 10:10 AM | 1237 Lượt xem

Thông tư 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014: Thông tư ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 13

Thông tư số 06/2014/TT-BTC ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13, quy định và hướng dẫn thực hiện thẩm định giá tài sản vô hình để phục vụ cho các mục đích mua, bán, chuyển nhượng, thế chấp, hợp nhất và sát nhập doanh nghiệp, góp vốn, phân chia lợi nhuận, tranh chấp và tố tụng phá sản và các mục đích khác theo quy định của pháp luật.
Thông tư quy định, khi tiến hành thẩm định giá tài sản vô hình, cần thu thập các thông tin về mục đích thẩm định giá; đặc điểm của tài sản vô hình cần thẩm định giá; tình trạng pháp lý của việc sở hữu tài sản vô hình (bao gồm cả việc sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp hay không hợp pháp); thời điểm thẩm định giá; triển vọng của ngành cụ thể liên quan và ảnh hưởng đến giá trị tài sản cần thẩm định và các thông tin liên quan khác về tài sản vô hình cần thẩm định giá...

Căn cứ vào loại tài sản, mục đích, thời điểm thẩm định giá và các thông tin, số liệu về tài sản cần thẩm định giá có thể thu thập được, thẩm định viên lựa chọn các tiếp cận thẩm định giá sao cho phù hợp. Đặc biệt, để kiểm tra mức độ tin cậy của kết quả thẩm định giá, trong quá trình áp dụng các phương pháp thẩm định giá, thẩm định viên cần áp dụng kỹ thuật phân tích độ nhậy, xem xét, phân tích sự thay đổi của kết quả thẩm định giá khi thay đổi giá trị của một số thông số quan trọng đối với từng trường hợp thẩm định giá.

Công văn 126/BHXH-BT ngày 13/01/2014: Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Đối tượng đang tự đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người tham gia BHXH tự nguyện kể từ ngày 01/01/2014, mức đóng BHXH bắt buộc cả 5 chế độ là 26% mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH; mức đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất là 22% mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH và mức đóng BHXH tự nguyện 22% mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện do người tham gia lựa chọn.

 Nguồn: Tài Việt.


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]