Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Phạt đến 30 triệu đồng DN thiếu kiểm toán báo cáo tài chính

Tác giả : AA005 | 18 - 03 - 2014 | 2:34 PM | 929 Lượt xem

Bộ Tài chính mới ban hành Công văn hướng dẫn về việc các doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, theo Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII có hiệu lực từ 1/1/2012.

Công văn của Bộ Tài chính nêu rõ, doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán khi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khi công khai báo cáo tài chính phải có báo cáo kiểm toán đính kèm.

Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán được pháp luật quy định phải kiểm toán, phải được kiểm toán trước khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước khi công khai.

Cụ thể, các doanh nghiệp thuộc diện bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm bao gồm: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Các tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm; Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán; Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan và các doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán.

Công văn cũng hướng dẫn việc quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính. Theo đó, phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng đối với hành vi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán.

Theo VOV online.


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]