Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin nhanh chứng khoán

Doanh nghiệp sau IPO phải lên sàn UPCoM

Tác giả : AA006 | 26 - 06 - 2014 | 2:58 PM | 1754 Lượt xem

Theo dự thảo quy định mới, thời hạn đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom đối với các công ty được hình thành từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước là 30 ngày.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố dự thảo thông tư thay thế Quyết định 108/2008/QĐ-BTC và đang lấy ý kiến từ các thành viên thị trường. Theo đó, công ty đại chúng hình thành từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chuyển thành mô hình cổ phần phải đăng ký tại Ủy ban Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký. Đồng thời, trong phạm vi 30 ngày kể từ khi được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM.

Ngoài ra, công ty đại chúng thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng chưa niêm yết hoặc chưa đáp ứng đủ điều kiện lên sàn cũng sẽ phải đăng ký giao dịch trên thị trường theo quy định. Đây có thể xem là giải pháp đối với nhiều doanh nghiệp chưa sẵn sàng niêm yết cổ phiếu lên sàn Hà Nội hoặc TP HCM nhưng đã IPO.

Quý IV/2013, Nghị định 108 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán từng ban hành nêu rõ doanh nghiệp IPO sau một năm phải niêm yết cổ phiếu lên sàn. Nếu chậm trễ, mức phạt có thể lên tới 150 triệu đồng và buộc trả lại tiền cho các nhà đầu tư.

Cũng theo dự thảo vừa ban hành, công ty đại chúng bị hủy niêm yết (bắt buộc hoặc tự nguyện) vẫn phải thực hiện đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong 30 ngày kể từ thời điểm rút khỏi sàn. Trường hợp tổ chức đăng ký không còn đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng hay chấm dứt sự tồn tại do sáp nhập, bị thu hồi giấy chứng nhận…, chứng khoán sẽ bị hủy bỏ đăng ký giao dịch.

Nguồn: FPTS


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]