Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế tháng 02/2023

Tác giả : admin | 05 - 03 - 2023 | 10:41 AM | 426 Lượt xem

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Thông tư 13/2023/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, 100/2016/NĐ-CP và 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi Thông tư 80/2021/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

Thông báo 1465/TB-CTTPHCM năm 2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

B - CÔNG VĂN 

Công văn 8205/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 8204/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 8202/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 8203/CTHN-TTHT năm 2023 hướng dẫn nghĩa vụ của doanh nghiệp Việt Nam mua dịch vụ của các nhà thầu nước ngoài đã được cấp mã số thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 7973/CT-TTHT năm 2023 về khoản thu hộ, chi hộ nhân viên có được tính vào chi phí được trừ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 7972/CTHN-TTHT năm 2023 hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành 

Công văn 7969/CTHN-TTHT năm 2023 về khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]