Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (14/03 - 19/03/2016)

Tác giả : Admin | 21 - 03 - 2016 | 9:13 AM | 2213 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (14/03 - 19/03/2016):

Công văn 339/GSQL-GQ1 ngày 15/03/2016 - Hướng dẫn về xuất khẩu than cục

Công văn này hướng dẫn về chính sách quản lý mặt hàng,quy định trách nhiệm của các cơ quan liên quan đối với mặt hàng than cục, theo đó:

Hiện nay, việc xuất khẩu than thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2013/TT-BCT ngày 15/7/2013 của Bộ Công Thương. Theo đó, tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 15/2013/TT-BCT Bộ Công Thương quy định từ sau năm 2015 sẽ hạn chế xuất khẩu mặt hàng than cục các loại.                   
 
Bộ Công Thương là đơn vị chủ trì quản lý đối với mặt hàng khoáng sản than xuất khẩu. Do đó, đề nghị xem xét cho phép xuất khẩu không thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan, doanh nghiệp liên hệ Bộ Công Thương để được xem xét giải quyết.
 

Công văn 342/GSQL-GQ1 ngày 18/03/2016 - Hướng dẫn về xuất khẩu bóng đèn hình tivi cũ

Công văn này hướng dẫn các quy định về xuất khẩu mặt hàng than cục, theo đó:

Theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 thì mặt hàng bóng đèn hình tivi cũ không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, không phải là mặt hàng xuất khẩu theo giấy phép và quản lý chuyên ngành. Tuy nhiên, theo Danh mục chất thải nguy hại (CTNH) quy định tại phụ lục 1 (C), Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phẩm nguy hại vượt ngưỡng CTNH) là CTNH; việc xuất khẩu CTNH phải tuân thủ quy định của Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các CTNH và việc tiêu hủy chúng thực hiện theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

Công văn 343/GSQL-GQ2 ngày 18/03/2016 - Hướng dẫn về thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan

Công văn này hướng dẫn về thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan, theo đó:

Thủ tục sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan, thủ tục hủy tờ khai hải quan được quy định tại Điều 11, Điều 12 và điểm 3 Phụ lục II Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 (áp dụng tại thời điểm trước khi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực), khoản 1, khoản 2 Điều 20, Điều 22 và điểm 3 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên.

Công văn 1762/TCHQ-GSQL ngày 14/03/2016 - Hướng dẫn về hoá chất thuộc danh mục hoá chất phải khai báo khi nhập khẩu đưa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan

Công văn này hướng dẫn về việc hóa chất thuộc Danh Mục hóa chất phải khai báo khi nhập khẩu đưa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan, theo đó:

Tại Điểm c Khoản 2 Điều 11 (sửa đổi, bổ sung Điều 18) Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ quy định trước khi thông quan hóa chất, tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất có trách nhiệm thực hiện việc khai báo hóa chất với Bộ Công thương.

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 06/2015/TT-BCT ngày 23/4/2015 của Bộ Công thương thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất thuộc Danh Mục hóa chất phải khai báo từ nước ngoài vào Việt Nam thuộc đối tượng phải thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu.

Theo các quy định dẫn trên không loại trừ việc khai báo hóa chất khi nhập khẩu hóa chất từ nước ngoài gửi kho ngoại quan. Đồng thời việc khai báo hóa chất là cần thiết để cơ quan quản lý chuyên ngành kiểm soát được hóa chất thuộc Danh Mục phải khai báo theo quy định khi đưa vào lãnh thổ Việt Nam.

Công văn 1767/TCHQ-TXNK ngày 15/03/2016 - Hướng dẫn về hoàn thuế do bổ sung C/O

Công văn này hướng dẫn về hoàn thuế do bổ sung C/O, theo đó:
 
- Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ Điều kiện quy định tại Khoản 5 Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, thuộc diện hoàn trước kiểm tra sau thì cơ quan Hải quan thực hiện theo quy định hiện hành.
 

- Trường hợp doanh nghiệp nộp bổ sung C/O nhưng không đáp ứng đủ Điều kiện quy định tại Khoản 5 Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, thì thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế; nếu C/O đảm bảo hợp lệ, đáp ứng đầy đủ Điều kiện theo hướng dẫn tại công văn số 1122/TCHQ-GSQL ngày 5/2/2016 của Tổng cục Hải quan thì cơ quan Hải quan thực hiện hoàn thuế cho doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Công văn 1786/TCHQ-GSQL ngày 15/03/2016 - Hướng dẫn về dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu

Công văn này hướng dẫn thực hiện dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu, theo đó:

1. Theo quy định tại Điều 39 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: “Phương tiện, thiết bị thuộc Danh Mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng phải được dán nhãn trước khi đưa ra thị trường”. Nội dung này chỉ quy định việc thực hiện trước khi đưa ra thị trường, đưa ra lưu thông, không quy định việc trước khi thông quan. Ngoài ra, trên cơ sở thống nhất với Tổng cục Năng lượng tại công văn số 1458/TCNL-KHCN ngày 30/10/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6772/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố không yêu cầu người khai hải quan phải nộp các chứng từ liên quan đến Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng khi làm thủ tục hải quan. Do đó, hàng hóa trong quá trình nhập khẩu không phải thực hiện việc dán nhãn năng lượng, cơ quan hải quan chỉ quản lý việc áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với các phương tiện, thiết bị nhập khẩu.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc căn cứ trên Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu được cấp bởi Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định để thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

2. Việc đưa hàng về bảo quản đối với hàng hóa thực hiện việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu thực hiện theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, theo đó, ngoài hồ sơ

nhập khẩu theo quy định, doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan hải quan các chứng từ sau:

- Văn bản đề nghị đưa hàng về bảo quản theo mẫu số 09/BQHH/GSQL phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC;

- Văn bản cam kết nộp bổ sung Phiếu chứng nhận kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu do Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định và cam kết thực hiện hành động khắc phục trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu không phù hợp theo quy định của pháp luật.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc không yêu cầu doanh nghiệp nộp văn bản xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận dán nhãn năng lượng do Bộ Công Thương cấp trong quá trình cho đưa hàng về bảo quản.

 3. Về nội dung các phương tiện, thiết bị trong các dây chuyền sản xuất hàng xuất khẩu nhưng được lắp đặt, sử dụng năng lượng trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện kiểm soát mức hiệu suất năng lượng tối thiểu:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 3 công văn số 306/BCT-TCNL, theo đó, các phương tiện, thiết bị quá cảnh, chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập tái xuất, nguyên liệu, vật tư là thiết bị để sản xuất, lắp ráp ra sản phẩm xuất khẩu hoặc sản phẩm gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài, sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất không sử dụng năng lượng tại Việt Nam không thuộc đối tượng phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu. Những phương tiện, thiết bị nhập khẩu có sử dụng năng lượng tại Việt Nam thì phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu theo quy định.

Nguồn: taiviet.net

 Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 0916

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]