Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Những điểm mới trong Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính

Tác giả : AA001 | 29 - 12 - 2013 | 9:00 AM | 1859 Lượt xem

Thông tư số 128/2013/TT-BTC ban hành ngày 10/9/2013 sẽ thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư số 128/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2013.

Một số điểm mới nổi bật trong Thông tư 128/2013/TT-BTC

 Nhập khẩu nguyên liệu, vật tư: Chỉ được làm thủ tục nơi có cơ sở sản xuất

Thông tư số 194 quy định DN đăng ký nguyên liệu, vật tư NK sản xuất xuất khẩu (SXXK) và làm thủ tục hải quan để NK nguyên liệu, vật tư theo danh mục đã đăng ký tại một chi cục hải quan (nơi doanh nghiệp thấy thuận tiện nhất).

Tại Điều 36 Thông tư số 128 có sự thay đổi về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với trường hợp trên. Cụ thể, DN đăng ký nguyên liệu, vật tư nhập khẩu SXXK và làm thủ tục hải quan NK nguyên liệu, vật tư theo danh mục đã đăng ký tại một chi cục hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có cơ sở sản xuất.             

Xác định trước trị giá hải quan -  quy định hoàn toàn mới nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu

Theo đó, các trường hợp, điều kiện xác định trước trị giá bao gồm: Xác định trước phương pháp xác định trị giá tính thuế, các khoản điều chỉnh cộng, điều chỉnh trừ, áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XK, NK) nếu tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước trị giá chưa từng XK, NK hàng hóa giống hệt với hàng hoá đó.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mức giá phải thỏa mãn các điều kiện sau: Có hoạt động XK, NK trong thời gian tối thiểu 365 ngày tính đến ngày nộp đơn đề nghị xác định trước trị giá. Trong vòng 365 ngày đó, tổ chức, cá nhân: Không có trong danh sách đã bị xử phạt về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới của cơ quan hải quan và không có trong danh sách đã bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong hoạt động XK, NK hàng hóa của cơ quan hải quan; đã thực hiện thanh toán qua ngân hàng bằng phương thức L/C (tín dụng thư) cho toàn bộ hàng hóa XK, NK thuộc hợp đồng mua bán đề nghị xác định trước trị giá; thực hiện giao hàng 01 lần cho toàn bộ hàng hóa thuộc hợp đồng mua bán đề nghị xác định trước trị giá.

 Được nộp dần tiền thuế nợ khi không đủ khả năng nộp đủ một lần - quy định hoàn toàn mới

Các trường hợp đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ thì được nộp dần tiền thuế nợ tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế.

Người nộp thuế đăng ký và cam kết nộp dần tiền thuế nợ theo mức sau:

- Tiền thuế nợ từ trên 500 triệu đồng đến 01 tỷ đồng, thời gian nộp dần tiền thuế tối đa không quá 3 tháng.

- Tiền thuế nợ trên 01 tỷ đồng đến 02 tỷ đồng, thời gian nộp dần tiền thuế tối đa không quá 6 tháng.

- Tiền thuế nợ trên 02 tỷ đồng, thời gian nộp dần tiền thuế tối đa không quá 12 tháng.

Trường hợp người nộp thuế không nộp đúng số tiền thuế và thời hạn nộp (theo tháng) đã cam kết thì không được tiếp tục nộp dần tiền thuế nợ, tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp thay người nộp thuế.

 Nới rộng thời điểm thông báo, điều chỉnh định mức thực tế sản xuất xuất khẩu

Thủ tục thông báo, điều chỉnh định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu (viết tắt là định mức) và đăng ký sản phẩm xuất khẩu được quy định tại Điều 37 Thông tư 128/2013/TT-BTC theo hướng được nới rộng hơn so với quy định tại Thông tư 194/2010/TT-BTC.

Nếu như Thông tư 194/2010/TT-BTC quy định thời điểm thông báo định mức với cơ quan hải quan là trước khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm trong bảng thông báo định mức thì Thông tư 128/2013/TT-BTC quyđịnh thời điểm này là trước hoặc cùng thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm trong bảng thông báo định mức nguyên liệu chính.

(Nguồn: Tổng Cục Hải quan)


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]