Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (Từ 23/03 - 28/03/2015)

Tác giả : Admin | 29 - 03 - 2015 | 5:12 PM | 1604 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (23/03 - 28/03/2015):

Công văn 2448/TCHQ-GSQL ngày 23/03/2015Công văn 2448/TCHQ-GSQL - Hướng dẫn thủ tục hải quan mua phế liệu, phế thải từ DNCX để xuất khẩu:

Công văn này hướng dẫn thủ tục hải quan mua phế liệu, phế thải từ DNCX để xuất khẩu. Cụ thể như sau:

- Về thủ tục đăng ký tờ khai một lần:

 Trường hợp Công đáp ứng quy định tại Điều 44, điểm c.2 khoản 3 Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan của cơ quan chuyên ngành thì được đăng ký tờ khai nhập khẩu một lần và đăng ký tờ khai xuất khẩu phế liệu, phế thải (bao gồm phế liệu, phế thải mua của doanh nghiệp nội địa) tại các Chi cục Hải quan nơi quản lý một trong các DNCX mà Công ty đã mua hàng.

- Về Giấy phép xuất khẩu và phiếu theo dõi trừ lùi đối với hàng hóa xuất khẩu phải có giấy phép:

Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu theo quy định của pháp luật: nộp 01 bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc bản chụp khi xuất khẩu nhiều lần và phải xuất trình bản chính để đối chiếu, lập phiếu theo dõi trừ lùi. Khi làm thủ tục hải quan, ngoài hồ sơ, chứng từ theo quy định, doanh nghiệp xuất trình bản gốc văn bản này kèm bản chụp Giấy phép xuất khẩu của Bộ Tài nguyên môi trường và Phiếu theo dõi trừ lùi do Cục Hải quan cấp tỉnh cấp (có dấu giáp lai của Tổng cục Hải quan) cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục xuất khẩu để được cấp Phiếu theo dõi trừ lùi.

Công văn 2457/TCHQ-GSQL ngày 23/03/2015 - Hướng dẫn vận chuyển hàng hóa về bảo quản.

Công văn này hướng dẫn vận chuyển hàng hóa về bảo quản của Tổng cục Hải quan. Theo đó, Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm nguyên trạng lô hàng từ khi vận chuyển hàng hóa từ cảng, bãi tập kết; giao Biên bản bàn giao có niêm phong Hải quan cho Chi cục Hải quan liên quan thuộc cục Hải quan cấp tỉnh. Thực hiện các kết luận về xử lý lô hàng của cơ quan có thẩm quyền.

Công văn 2484/TCHQ-TXNK ngày 24/03/2015 - Thời hạn nộp thuế xăng dầu.

Công văn này hướng dẫn thời hạn nộp thuế xăng dầu nhập khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai. Căn cứ quy định hiện hành, thời hạn nộp thuế đối với trường hợp chưa có giá chính thức tại thời điểm thông quan hoặc giải phóng hàng hóa: Người nộp thuế phải tạm nộp thuế theo giá khai báo trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Trường hợp số tiền thuế tạm nộp hoặc số tiền thuế được bảo lãnh trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng nhỏ hơn số tiền thuế phải nộp khi có giá chính thức thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế chênh lệch giữa tiền thuế phải nộp theo giá chính thức và giá tạm tính (nếu có) tại thời điểm chốt giá chính thức, không phải nộp tiền chậm nộp trên số tiền chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo giá chính thức và giá tạm tính.Theo đó, phí bảo hiểm và các khoản phải cộng khác không phải là tiền thuế mà là khoản phải cộng trong trị giá tính thuế. Vì vậy, không liên quan đến việc tính chậm nộp.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

 

Bản tin hải quan 1115


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]