Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (25/05 - 30/05/2015)

Tác giả : AA006 | 01 - 06 - 2015 | 8:51 AM | 929 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (25/05 - 30/05/2015):

Công văn 4563/TCHQ-TXNK ngày 20/05/2015 - Hướng dẫn phân loại hàng hóa dự kiến nhập khẩu

Công văn này hướng dẫn phân loại hàng hóa dự kiến nhập khẩu. Theo đó, trường hợp hàng hóa của Công ty dự kiến nhập khẩu, chưa làm thủ tục hải quan và không có đơn đề nghị xác định trước mã số, Tổng cục Hải quan cung cấp mã số hàng hóa để Công ty tham khảo (chi tiết tại phụ lục công văn này) trên cơ sở các thông tin do Công ty cung cấp kèm theo công văn ngày 12/5/2015. Công ty căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu để khai báo mã số hàng hóa, áp dụng mức thuế đúng quy định.

Công văn 4589/TCHQ-TXNK ngày 20/05/2015 - Trị giá hải quan hàng hóa NK

Công văn này hướng dẫn về trị giá hải quan hàng hóa NK. Theo đó:

- Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu  không sử dụng để áp đặt trị giá hải quan. Đó chỉ là cơ sở để cơ quan hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định,

- Trường hợp nghi vấn về trị giá khai báo nhưng chưa đủ cơ sở bác bỏ, cơ quan hải quan thông báo nghi vấn qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 02A/TBNVTG/TXNK phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, đồng thời yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung các chứng từ, tài liệu có liên quan phù hợp với phương pháp xác định trị giá khai báo theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (01 bản chụp):

+ Trong thời hạn tối đa 05 ngày kểtừngày cơquan hải quan thông báo, người khai hải quan nộp bổsung chứng từ, tài liệu theo yêu cầu và đềnghịtham vấn (nêu rõ thời gian tham vấn), cơquan hải quan giải phóng hàng hóa theo quy định tại Điều 33 Thông tưnày và tổchức tham vấn theo quy định;

+ Quá thời hạn 05 ngày kểtừngày cơquan hải quan thông báo, người khai hải quan không nộp bổsung hồsơ, chứng từtheo yêu cầu hoặc không đềnghịtham vấn, cơquan hải quan thông quan theo trịgiá khai báo, chuyển các nghi vấn đểthực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định.

Công văn 4602/TCHQ-TXNK ngày 21/05/2015 - Xử lý nộp nhầm tiền thuế NK

Công văn này hướng dẫn việc xử lý nộp nhầm tiền thuế NK. Theo đó Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện sai sót về mục lục NSNN, kỳ thuế, tên và mã số cơ quan thu,... thì người nộp thuế phải lập và gửi giấy đề nghị điều chỉnh thu nộp NSNN kèm theo chứng từ nộp tiền (bản sao và bản gốc) cho cơ quan thu. Cơ quan thu thực hiện kiểm tra, xác nhận thông tin điều chỉnh trên giấy đề nghị điều chỉnh và gửi Kho bạc Nhà nước nơi thu NSNN để thực hiện điều chỉnh. Trường hợp đến thời điểm hiện nay đãhết thời hạn chỉnh lý ngân sách và Kho bạc nhà nước chưa thực hiện điều chỉnh khoản nộp nhầm nói trên, thì hướng dẫn Công ty làm thủtục hoàn thuếkiêm bù trừgiữa sốthuếnộp thừa và sốthuếcòn nợcủa tờkhai trên theo quy định.

Công văn 4648/TCHQ-TXNK ngày 22/05/2015 - Thuế xuất khẩu hàng hóa SX từ nguyên liệu nhập khẩu

Công văn này hướng dẫn về thuế xuất khẩu hàng hóa SX từ nguyên liệu nhập khẩu. Theo đó:

- Sản phẩm xuất khẩu được quản lý theo loại hình sản xuất xuất khẩu, khi xuất khẩu doanh nghiệp phải đăng ký theo loại hình xuất sản xuất xuất khẩu.

- Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩu và đưa số nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu, đã thực xuất khẩu sản phẩm (thời hạn tối đa cho phép là 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đến ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu sản phẩm cuối cùng có sử dụng nguyên liệu, vật tư của tờ khai nhập khẩu đề nghị hoàn thuế) được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

- Doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu phải thông báo định mức, điều chỉnh định mức với cơ quan hải quan nơi xuất khẩu hàng hóa trước hoặc cùng thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm trong bảng thông báo định mức nguyên liệu chính theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 128/2013/TT-BTC; trường hợp điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm phải đáp ứng một số điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 37 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

- Doanh nghiệp nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh, sau đó đưa vào sản xuất hàng hóa và xuất khẩu theo loại hình xuất kinh doanh, không đăng ký đúng loại hình sản xuất xuất khẩu theo quy định thì chưa đủ điều kiện đề được hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu theo quy định.

Công văn 4719/TCHQ-TXNK ngày 25/05/2015 - Đề nghị xác định trước mã

Công văn này hướng dẫn về việc đề nghị xác định trước mã số. Theo đó hồ sơ đề nghị xác định trước mã số ngoài đơn đề nghị phải có mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa) mô tả chi tiết thành phần, tính chất cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành hàng hóa (01 bản chính).

Công văn 6751/BTC-TCHQ ngày 22/05/2015 - Hoàn thuế hàng nhập khẩu tái xuất sang nước thứ ba quá 365 ngày

Công văn này hướng dẫn việc hoàn thuế hàng nhập khẩu tái xuất sang nước thứ ba quá 365 ngày. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. Điều kiện để được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp và không phải nộp thuế xuất khẩu: Hàng hóa được tái xuất ra nước ngoài hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan trong thời hạn tối đa 365 ngày kể từ ngày thực tế nhập khẩu chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa, sử dụng ở Việt Nam; Trường hợp quá 365 ngày, cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể. Hàng nhập khẩu đãnộp thuếtiêu thụđặc biệt nhưng tái xuất khẩu ra nước ngoài được hoàn lại sốthuếtiêu thụđặc biệt đãnộp đối với sốhàng xuất trảlại nước ngoài.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 2015


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]