Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế 18-24/04/2022

Tác giả : Admin | 23 - 04 - 2022 | 12:46 PM | 538 Lượt xem

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Quyết định 706/QĐ-BTC năm 2022 áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

B - CÔNG VĂN 

Công văn 2394/VPCP-NN năm 2022 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 296/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]