Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (18/01 - 23/01/2016)

Tác giả : AA006 | 23 - 01 - 2016 | 3:53 PM | 1869 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (18/01 - 23/01/2016):

Công văn 329/TCHQ-TXNK ngày 12/01/2016 - Hướng dẫn chuyển nợ trên Hệ thống KTTTT

Công văn này hướng dẫn chuyển nợ trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung từ Công ty giấy Hải Phòng sang nợ thuế của Công ty cổ phần tập đoàn HAPACO, theo đó:

Theo quy định tại Điều 55 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp thì:

“...2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

...4. Việc tổ chức lại doanh nghiệp không làm thay đổi thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp bị tổ chức lại. Trường hợp doanh nghiệp được tổ chức lại hoặc các doanh nghiệp thành lập mới không nộp thuế đầy đủ theo thời hạn nộp thuế đã quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật”.

Theo đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện chuyển số tiền thuế nợ là 12.057.000 đồng (thuộc tờ khai số 106/NKD/98 đăng ký ngày 21/8/1998 tại Chi cục HQCK Móng Cái) từ Công ty giấy Hải Phòng (MST: 2031025) sang nợ thuế của Công ty cổ phần tập đoàn HAPACO (MST: 0200371361) tại chức năng 3.2-Cập nhật thông tin về doanh nghiệp đổi mã số XNK trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung.

Công văn 455/TCHQ-TXNK ngày 15/01/2016 - Phân loại bộ phận, chi tiết của mô hình y tế

Công văn này hướng dẫn về việc áp mã thuế XNK đối với mặt hàng là các bộ phận, chi tiết của mô hình y tế dùng cho giảng dạy của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại QCL, theo đó:

1. Về việc áp mã số hàng hóa:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012;

a) Đối với mặt hàng “Mô hình nắp/ da bụng sản phụ mô phỏng (Model: S575.100.008L)”

Căn cứ chú giải 2(b) Chương 90 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, mặt hàng trên được xác định là bộ phận, phụ kiện của mô hình mô phỏng người thì phù hợp phân loại vào mã số 9023.00.00.

b) Đối với mặt hàng “Hộp van/túi giữ không khí mô phỏng (lắp bên dưới tấm da bụng sản phụ)”

Do tài liệu kỹ thuật, hình ảnh kèm theo hồ sơ chưa thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính của hàng hóa, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội hướng dẫn Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội kiểm tra, xác định thực tế hàng hóa nhập khẩu để xác định mã số hàng hóa như sau:

- Trường hợp mặt hàng có cấu tạo và chức năng chính là van, phù hợp với nội dung nhóm 84.81 thì phân loại vào nhóm 84.81;

- Trường hợp mặt hàng có chức năng chính là túi chứa không khí đơn thuần, không có hình dạng, cấu tạo đặc biệt, chỉ dùng để tạo cơn co thắt thì phân loại theo vật liệu cấu thành.

- Trường hợp mặt hàng đã có hình dạng, cấu tạo chỉ phù hợp dùng để đặt bên dưới mô hình nắp da bụng sản phụ nêu trên thì phù hợp phân loại vào nhóm 90.23.

2. Về thủ tục áp dụng thuế GTGT 5%

Căn cứ khoản 12 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, thì: "Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ khoản 5 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ hải quan thì: “Đối với thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học, để được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng, người khai hải quan phải nộp hợp đồng bán hàng cho các trường học, các viện nghiên cứu hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ: nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính trong lần nhập khẩu đầu tiên tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để đối chiếu.”

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 0316

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]