Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế 15-21/08/2022

Tác giả : Admin | 21 - 08 - 2022 | 8:22 AM | 914 Lượt xem

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

B - CÔNG VĂN 

Công văn 40840/CTHN-TTHT năm 2022 hướng dẫn về xử lý hóa đơn điện tử trường hợp giảm trừ giá trị quyết toán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 40744/CTHN-TTHT năm 2022 về việc xuất hóa đơn quà tặng không thu tiền cho khách hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 40747/CTHN-TTHT năm 2022 về hóa đơn chi phí tại đơn vị do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 40746/CTHN-TTHT năm 2022 về xác định thu nhập chịu thuế khi công ty thuê nhà ở cho nhân viên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 40745/CTHN-TTHT năm 2022 về đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 40743/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai, nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 40222/CTHN-TTHT năm 2022 về xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng, trúng thưởng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 40071/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu qua kiểm tra sau thông quan do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 39614/CTHN-TTHT năm 2022 về sử dụng hóa đơn điện tử trên các tuyến cao tốc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]