Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Quy định về hoạt động của công ty tài chính và cho thuê tài chính từ 25/06/2014

Tác giả : AA005 | 09 - 05 - 2014 | 10:13 AM | 1627 Lượt xem

Ngày 07/05/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính, trong đó quy định công ty tài chính được thực hiện các hoạt động ngân hàng nếu các hoạt động này được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động; có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, công nghệ; đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động ngân hàng…

Ngoài các điều kiện nêu trên, khi thực hiện hoạt động bao thanh toán, công ty tài chính còn phải có quy định nội bộ về quy trình, thủ tục, nguyên tắc nhận biết khách hàng để giám sát chặt chẽ, bảo đảm ngăn ngừa việc bị lạm dụng cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm khác. Trong trường hợp công ty tài chính được thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì được bổ sung hoạt động bao thanh toán nếu hoạt động kinh doanh có lãi trong năm liền kế trước năm đề nghị bổ sung; có thời gian hoạt động tối thiểu, phương án hoạt động bao thanh toán do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định; tuân thủ các quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro liên tục trong tất cả các quý của năm liền kề trước năm đề nghị được bổ sung hoạt động; tỷ lệ nợ xấu dưới mức quy định của NHNN; không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 01 năm liền kề tính từ thời điểm đề nghị bổ sung hoạt động trở về trước.

Khi phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức, công ty tài chính phải có thời gian hoạt động tối thiểu, kết quả hoạt động, kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước quy định; phương án phát hành giấy tờ có giá dài hạn phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên thông qua.

Khi vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài, công ty tài chính không thuộc các trường hợp NHNN áp dụng các biện pháp hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện hoạt động đi vay trên thị trường liên ngân hàng và không có các khoản nợ quá hạn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/06/2014.

Nguồn: Luật Việt Nam


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]