Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (04/05 - 09/05/2015)

Tác giả : AA006 | 11 - 05 - 2015 | 9:45 AM | 1027 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (04/05 - 09/05/2015):

Công văn 3883/TCHQ-TXNK ngày 27/04/2015 - Thủ tục hoàn thuế NK và thuế GTGT

Công văn này hướng dẫn thủ tục hoàn thuế NK và thuế GTGT. Theo đó, với số tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT còn thừa sau khi điều chỉnh tờ khai đã hủy Công ty có thể bù trừ số tiền đó để nộp thuế cho tờ khai tiếp theo hoặc đề nghị hoàn trả theo quy định. Thủ tục đề nghị hoàn thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; khoản 3 Điều 49, Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Công văn 3918/TCHQ-TXNK ngày 27/04/2015 - Ngày nộp thuế

Công văn này hướng dẫn về ngày nộp thuế. Theo đó, ngày đã nộp thuế được xác định là ngày Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác hoặc tổ chức dịch vụ xác nhận trên chứng từ nộp thuế của người nộp thuế trong trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản. Đối với trường hợp nộp tiền thuế trực tiếp bằng tiền mặt thì ngày đã nộp thuế được xác định là ngày được Kho bạc Nhà nước, cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế cấp chứng từ thu tiền thuế.

Công văn 4000/TCHQ-GSQL ngày 05/05/2015 - Nhập khẩu hàng hóa của DA ưu đãi đầu tư

Công văn này hướng dẫn về vướng mắc nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của DA ưu đãi đầu tư. Theo đó, trường hợp dựán của đãđi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng chưa nhập khẩu hết hàng hóa theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuếđãđăng ký với cơquan hải quan, thì sốhàng hóa đãđăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuếnhưng chưa nhập khẩu sẽđược tiếp tục miễn thuếnếu:

- Doanh nghiệp xuất trình được Giấy chứng nhận đầu tưđiều chỉnh hoặc văn bản của cơquan cấp Giấy chứng nhận đầu tưđồng ý cho doanh nghiệp gia hạn tiến độthực hiện dựán;

- Doanh nghiệp cam kết nhập khẩu sốhàng hóa miễn thuếcòn lại theo đúng Danh mục hàng hóa miễn thuế, đúng tiến độđượcgia hạn và thực hiện báo cáo tình hình sửdụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuếtheo quy định tại Điều 103 Thông tưsố128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của BộTài chính (nay là Điều 106 Thông tưsố38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015).

Công văn 3732/TCHQ-TXNK ngày 24/04/2015 - Trả lời vướng mắc việc xin hoàn thuế mặt hàng xích cam động cơ xe máy nhập khẩu

Công văn này hướng dẫn vướng mắc việc xin hoàn thuế mặt hàng xích cam động cơ xe máy nhập khẩu. Theo đó, để có cơ sở xác định tính chính xác mã số hàng hóa do doanh nghiệp khai báo và thực tế hàng hóa nhập khẩu đã thông quan, đảm bảo thống nhất phân loại hàng hóa, cơ quan hải quan tổ chức kiểm tra sau thông quan đối với các lô hàng của Công ty TNHH D.I.D Việt Nam (nếu đáp ứng đủ điều kiện kiểm tra sau thông quan) để xác định tên hàng, mô tả hàng hóa, mã số theo đúng quy định tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, cụ thể:

- Nếu mặt hàng được xác định là “xích xe mô tô - loại xích con lăn” thì thuộc mã số 7315.11.10;

- Nếu mặt hàng được xác định là “xích xe mô tô - loại khác (trừ loại xích con lăn)” thì thuộc mã số 7315.12.10.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 1715


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]