Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (15/08 - 20/08/2016)

Tác giả : Admin | 20 - 08 - 2016 | 1:36 PM | 1615 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (15/08 - 20/08/2016).

Công văn 7604/TCHQ-TXNK ngày 15/08/2016 - Về nhập khẩu miễn thuế xe ô tô phục vụ vận chuyển tổ lái, theo đó :

Về việc nhập khẩu miễn thuế lô hàng gồm 01 xe ô tô phục vụ vận chuyển tổ lái của văn phòng đại diện hãng hàng không China Southern Airlines tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế:

Căn cứ quy định tại Điều 6 Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế số 41/2005/QH11 ngày 14/06/2005; căn cứ khoản 6 Điều 10 của Hiệp định vận chuyển hàng không dân dụng giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thì: “Đồ dùng làm việc của cơ quan đại diện, xe chuyên dùng trong sân bay hoặc dùng chở tổ lái từ thành phố đến sân bay cũng như máy điện tử giữ chỗ, thiết bị thông tin kể cả phụ tùng dự phòng của của xí nghiệp vận tải hàng không được chỉ định của một Bên ký kết trong lãnh thổ của Bên ký kết kia khi đưa vào lãnh thổ của Bên ký kết kia phải trên cơ sở có đi có lại được miễn thuế quan và các thuế liên quan về nhập khẩu khác”. Do đó, lô hàng 01 xe ô tô phục vụ vận chuyển tổ lái của văn phòng đại diện hãng hàng không China Southern Airlines tại Hà Nội thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu, miễn thuế giá trị gia tăng và miễn thuế tiêu thụ đặc biệt.

2. Về thủ tục hải quan:

Xe ô tô nhập khẩu của Hãng hàng không China Southern Airlines nêu trên không nhằm mục đích thương mại; do vậy, trước khi làm thủ tục nhập khẩu xe, Văn phòng Đại diện Hãng hàng không China Southern Airlines tại Hà Nội phải được cơ quan hải quan cấp giấy phép tạm nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Công văn 7600/TCHQ-TXNK ngày 15/08/2016 - Về bổ sung xoá nợ, theo đó : 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 315/HQTH-NV ngày 12/4/2016 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa (kèm hồ sơ) về việc đề nghị xóa nợ tiền thuế của Công ty CP XNK rau quả Thanh Hóa. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ cơ sở xem xét xóa nợ đề nghị Công ty:

- Giải trình khoản điều chỉnh giảm số nợ phải trả: 3.656.422.386 đồng tại mục III .F1 Biên bản điều chỉnh giá trị vốn nhà nước và chi phí cổ phần hóa (thời điểm 31/12/2004 - 31/03/2006), kèm chi tiết số tiền nợ phải trả được giảm nêu trên.

- Giải trình chi tiết số tiền thuế xuất nhập khẩu phải nộp là: 12.160.000 đồng tại công văn xác nhận hồ sơ xin xóa nợ tiền thuế nhập khẩu số 2576/BNN-QLDN ngày 01/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là thuộc Tờ khai hải quan số..., ngày…, tháng…, năm... nào và chi tiết tiền phạt chậm nộp (nếu có).

Công văn 7808/TCHQ-TXNK ngày 16/08/2016 - Về vướng mắc hồ sơ xoá nợ, theo đó: 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2215/HQBRVT-TXNK ngày 21/7/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục xóa nợ của Công ty XNK Ninh Bình, số nợ thuế và tiền chậm nộp là: 257.377.984 đồng. Theo đó Công ty XNK Ninh Bình đã tuyên bố phá sản theo Quyết định số 01/QĐPS ngày 20/9/2001 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình. Theo đó, tại Điểm c Mục II Quyết định số 01/QĐPS có thể hiện: Tiết 3: Tiền nộp thuế nhà nước là: 2.649.735.421 đồng và Tiết 4: Tổng giá trị tài sản còn lại 4.920.782.004 đồng. Tuy nhiên, không rõ khoản nợ 257.377.984 đồng Công ty đang nợ cơ quan hải quan có được thanh toán hay không. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên hệ với Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình để làm rõ: Tiền nộp thuế nhà nước (2,6 tỷ đồng) và Tổng giá trị tài sản còn lại (4,9 tỷ đồng) có thanh toán khoản nợ cho cơ quan hải quan không. Trường hợp có thanh toán khoản nợ của cơ quan hải quan thì đề nghị Tòa án khẩn trương chuyển trả cho cơ quan hải quan để nộp ngân sách. Trường hợp khoản nợ của cơ quan hải quan không được thanh toán thì đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ khoản 1 Điều 65 Luật quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 lập hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình thẩm định, xem xét xóa toàn bộ khoản nợ (hoặc trong trường hợp chỉ được Tòa án thanh toán một phần thì đối với số nợ thuế hải quan còn lại trong tổng nợ 257.377.984 đồng, đơn vị khẩn trương lập hồ sơ xóa nợ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xem xét việc xử lý xóa nợ).

Nguồn: taiviet.net

 Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 2616

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]