Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin nhanh chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán 26/11

Tác giả : AA006 | 26 - 11 - 2014 | 8:25 AM | 849 Lượt xem

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện

HHC: thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014 là ngày 28/11/2014. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2014. Tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phiếu. Thời gian thực hiện: 25/12/2014

TBC: thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt là ngày 28/11/2014. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2014. Tỷ lệ thực hiện 4,6%/cổ phiếu. Thời gian thực hiện: 26/12/2014

MNC: thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt là ngày 28/11/2014. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2014. Tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phiếu. Thời gian thực hiện: 17/12/2014

SGD: thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014 là ngày 28/11/2014. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2014. Tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phiếu. Thời gian thực hiện: 25/12/2014

HAI: thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 28/11/2014. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2014. Tỷ lệ thực hiện: 1:1. Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 17.399.991 cổ phiếu

Tin doanh nghiệp

NNC: CTCP Đá Núi Nhỏ công bố thông tin phát hành 4.384.087 cổ phiếu để tăng vốn, nguồn từ quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự phòng tài chính. Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/12/2014

KDC: HĐQT CTCP Kinh Đô thống nhất mua 20 triệu cổ phiếu quỹ, tương ứng 7,84% cổ phần đang lưu hành từ nguồn thặng dư vốn. Giá mua lại không quá 60.000 đồng/cổ phiếu.

PAN: CTCP Xuyên Thái Bình thông báo phát hành 1,2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty từ 04/12 - 31/12/2014.

TCR: CTCP Công nghiệp Gốm sứ Taicera thông báo về việc giải thể công ty con là CTCP Taiware tại Đồng Nai (vốn điều lệ 2 tỷ đồng). Lý doL công ty này không thực hiện được dự án đầu tư.

KBC: Từ ngày 12/11 - 19/11, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT  Tổng CTCP Đô thi Kinh Bắc đã bán 3 triệu cổ phiếu KBC. Sau giao dịch, bà Kim Thanh giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 7.252.770 cổ phiếu (tương đương 1,86%) xuống còn 4.252.770 cổ phiếu (tương đương 1,09%).

HSG: Đã công bố Nghị quyết mới nhất về họp ĐHCĐ năm 2015, phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ và chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động.

TNG:  tháng 10/2014 đạt 117 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Lũy kế 10 tháng, TNG đạt 1.146 tỷ doanh thu - hoàn thành 80,36% kế hoạch năm và đạt 45,13 tỷ lợi nhuận sau thuế - hoàn thành 90,26% kế hoạch năm.

Nguồn: CafeF


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]