Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (06/04 - 11/04/2015)

Tác giả : AA001 | 13 - 04 - 2015 | 7:55 AM | 861 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (06/04 - 11/04/2015):

Công văn 2978/TCHQ-GSQL ngày 03/04/2015 - Kiểm tra thông tin Emanifest hàng hóa nhập khẩu.

Công văn này hướng dẫn kiểm tra thông tin trên Emanifest hàng hóa nhập khẩu. Theo đó, trường hợp thông tin khai hải quan của tàu biển làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh bằng điện tử không chính xác hoặc chưa đầy đủ thì cơ quan hải quan áp dụng biện pháp nghiệp vụ như không thông quan, hoặc không cho phép lô hàng nhập khẩu đưa ra khu vực giám sát hải quan. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển trước khi thực hiện thanh khoản hồ sơ giám sát hàng hóa nhập khẩu theo quy định, kiểm tra thông tin Emanifest với thông tin trên hồ sơ do người khai hải quan xuất trình và thông tin trên Hệ thống Ecustoms, nội dung kiểm tra gồm:

- Kiểm tra về lượng hàng: Kiểm tra số lượng container, số hiệu container (hàng hóa chuyên chở bằng container), lượng hàng (hàng rời, hàng lỏng);

- Kiểm tra tên hàng: Thông tin về tên hàng trên Hệ thống Emanifest không được ghi chung chung và phải phù hợp giữa thông tin trên Hệ thống Emanifest và Hệ thống Ecustoms;

- Thông tin về người khai hải quan phải phù hợp giữa thông tin trên Hệ thống Emanifest và thông tin trên Hệ thống Ecustoms. Trường hợp thông tin kiểm tra phù hợp thì thực hiện thanh khoản hồ sơ giám sát theo quy định. Trường hợp thông tin không phù hợp thì từ chối thanh khoản hồ sơ giám sát, đề nghị người khai hải quan yêu cầu Hãng tàu/ Đại lý Hãng tàu/ Công ty giao nhận khai sửa đổi, bổ sung thông tin Emanifest trên Hệ thống để phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu.

Công văn 3044/TCHQ-GSQL ngày 06/04/2015 - Hóa đơn thương mại đối với lô hàng có C/O mẫu E.

Công văn này hướng dẫn về hóa đơn thương mại với lô hàng có C/O mẫu E. Việc chưa thống nhất cách hiểu về hóa đơn thương mại đối với lô hàng nhập khẩu có C/O mẫu E gây nhiều khó khăn, vướng mắc cho cả doanh nghiệp và cơ quan hải quan trong quá trình thực hiện các quy định có liên quan. Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/5/2007 không có quy định về việc chấp nhận hóa đơn bên thứ ba, cũng không có quy định cụ thể thế nào là hóa đơn bên thứ ba. Theo quan điểm của Tổng cục Hải quan thì tại thời điểm đó có thể chấp nhận hóa đơn thương mại được phát hành bởi công ty có trụ sở tại một trong các nước thành viên thuộc ACFTA vì bên hưởng lợi vẫn thuộc các nước thành viên trong Hiệp định.

Công văn 3118/TCHQ-TXNK ngày 07/04/2015 - Vướng mắc kê khai phí nhượng quyền trong trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu.

Công văn này hướng dẫn về vướng mắc kê khai phí nhượng quyền trong trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu. Phí bản quyền, phí giấy phép là khoản tiền mà người mua phải trả trực tiếp hoặc gián tiếp cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, để được chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm: Quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng kiến, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. Như vậy, phí nhượng quyền, phí giấy phép trả cho việc sử dụng nhãn hiệu độc quyền là một trong các quyền sở hữu công nghiệp thuộc quyền sở hữu trí tuệ và là phí bản quyền, phí giấy phép. Phí bản quyền, phí giấy phép phải cộng vào trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu nếu thỏa mãn 03 điều kiện quy định tại khoản này.

Công văn 3149/TCHQ-GSQL ngày 08/04/2015 - Hướng dẫn thủ tục và xử lý về thuế.

Công văn này hướng dẫn dẫn thủ tục và việc xử lý thuế khi thực hiện hoạt động nhập khẩu theo quyền nhập khẩu hàng của Công ty từ Công ty là DNCX, sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan, cụ thể như sau:

-Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo quyền nhập khẩuTổng cục Hải quan đã hướng dẫn cụ thể tại điểm 2 công văn số 6473/TCHQ-GSQL ngày 31/10/2013. Lưu ý, kể từ ngày 01/4/2015 thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ thực hiện theo quy định tại Điều 77 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

- Về chính sách thuế: Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; khoản 2 Điều 77 và khoản 8 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính (thay thế Thông tư số 128/2013/TT-BTC) về các trường hợp được hoàn thuế thì việc nhập khẩu theo quyền nhập khẩu của DNCX (đã nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng), khi xuất khẩu hàng hóa này vào khu phi thuế quan được xem xét hoàn thuế nhập khẩu. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 122 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 dẫn trên. Do vậy, đối với trường hợp của Công ty, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ vào các quy định dẫn trên, đối chiếu với hồ sơ cụ thể để xử lý theo quy định. Trường hợp vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền đề nghị có hồ sơ cụ thể báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn. Về việc kê khai, khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế nội địa để được hướng dẫn giải quyết.

Công văn 4531/BTCTCHQ ngày 08/04/2015 - Đề nghị miễn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho máy móc thiết bị nhập khẩu.

Công văn này hướng dẫn về việc miễn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT)cho máy móc thiết bị nhập khẩu. thiết bị, máy móc thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để làm tài sản cố định của dự án đầu tư không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do đó, Công ty phải nộp thuế GTGT theo quy định. người nộp thuế nợ tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế thì bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Các biện pháp thi hành quyết định hành chính thuế chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế, tiền phạt đã nộp đủ vào Ngân sách Nhà nước và chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế trong thời hạn không quá 12 tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. Việc nộp dần tiền nợ thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Như vậy, trường hợp Công ty nợ thuế quá hạn quá 90 ngày sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Trường hợp doanh nghiệp trong nước sản xuất và bán máy móc thiết bị phải chịu thuế GTGT, do vậy, doanh nghiệp nhập khẩu máy móc thiết bị phải nộp thuế GTGT là bình đẳng trước pháp luật. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý. Trường hợp cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]