Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Hướng dẫn mới về C/O mẫu D

Tác giả : AA003 | 09 - 01 - 2014 | 2:53 PM | 2268 Lượt xem

 Một số quy định mới về C/0 mẫu D đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tại văn bản số 139/TCHQ-GSQL ngày 07/01/2014. Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc ghi trị giá FOB trên C/O mẫu D được phát hành kể từ ngày 01/01/2014 chỉ áp dụng với những mặt hàng áp dụng tiêu chí xuất xứ hàm lượng giá trị khu vực (RCV). Trong trường hợp C/O mẫu D do các nước ASEAN cấp cho hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia và Myanmar cấp thì vẫn ghi giá trị FOB đối với tất cả các loại tiêu chí như xuất xứ thuần túy (WO), hàm lượng giá trị khu vực (RVC), thay đổi mã số hàng hóa (CTC), công đoạn gia công chế biến cụ thể (SP) và tiêu chí kết hợp đến ngày 31/03/2016. Cơ quan Hải quan chấp nhận mẫu C/O mẫu D sửa đổi (là C/O chỉ yêu cầu ghi giá trị FOB tại ô số 9 khi hàng hóa có tiêu chí xuất xứ RCV) và C/O mẫu D hiện hành được cấp từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014. Những C/O mẫu D hiện hành được cấp trước ngày 01/07/2014 vẫn được xem xét chấp nhận trong thời hạn hiệu lực của C/O (1 năm kể từ ngày cấp), còn những C/O mẫu D được cấp sau ngày này sẽ không có giá trị hiệu lực. Tổng cục Hải quan cũng cho biết hai nước Campuchia và Myanmar vẫn duy trì việc cấp C/O mẫu D hiện hành đến ngày 31/03/2016.

Nguồn: Tổng Cục hải quan.


Tag:
Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]