Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế 03-08/01/2022

Tác giả : Admin | 08 - 01 - 2022 | 8:52 AM | 906 Lượt xem

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Thông tư 127/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Thông tư 94/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 307/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 116/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 287/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

B - CÔNG VĂN 

Công văn 14938/BTC-TCT năm 2021 về chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết đối với các dự án trong lĩnh vực xây lắp, chế tạo cơ khí do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 14971/BTC-QLKT năm 2021 về hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp đối với tiền thu trước do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 14870/BTC-CST năm 2021 hướng dẫn về quản lý và sử dụng nguồn thu phí do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 14837/BTC-CST năm 2021 về mức thu lệ phí trước bạ của ô tô pick-up do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 14673/BTC-CST năm 2021 về sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đá cục lên 30% để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh giữa xuất khẩu đá cục và đá bột do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 56688/CTHN-TTHT năm 2021 về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 56690/CTHN-TTHT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 56687/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế nhà thầu đối với hoa hồng môi giới do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 56401/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động liên doanh, liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

 Công văn 14434/BTC-CST năm 2021 thực hiện Thông tư 106/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]