Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin nhanh chứng khoán

Chứng khoán mạnh tay thải loại hàng hóa niêm yết kém chất lượng

Tác giả : AA006 | 03 - 07 - 2014 | 9:09 AM | 1457 Lượt xem

Bộ Tài chính cho biết, 6 tháng đầu năm 2014, số lượng công ty niêm yết mới tăng khoảng 7 công ty, trong khi đó có 22 công ty bị hủy niêm yết (trong đó 19 công ty bị hủy niêm yết bắt buộc). Tổng số công ty niêm yết trên 2 sàn hiện khoảng 662 công ty.

Hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn cũng khiến nhiều doanh nghiệp hoãn kế hoạch niêm yết hoặc có các doanh nghiệp bị hủy niêm yết.

Đề cập đến giải pháp tái cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán, Bộ Tài chính cho biết, sẽ cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo các cam kết WTO, khuyến khích các tổ chức tài chính quốc tế có uy tín tham gia.

Theo Bộ Tài chính, trên cơ sở các văn bản pháp lý mới được ban hành, các tổ chức kinh doanh chứng khoán đã tích cực triển khai hoạt động tái cấu trúc, trong đó đã chú trọng tập trung vào việc tăng cường công tác quản trị rủi ro, tái cấu trúc để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, đồng thời tuân thủ theo quy định pháp luật.

Nhờ vậy, nhiều tổ chức kinh doanh chứng khoán cũng đã tái cơ cấu sở hữu và tổ chức thông qua hợp nhất, sáp nhập. Đặc biệt, nhằm thực hiện mở cửa thị trường theo cam kết WTO và thực hiện chủ trương khuyến khích các tổ chức tài chính có uy tín và tiềm lực tham gia thị trường, đến nay đã có các tổ chức tài chính quốc tế tham gia sở hữu hoặc thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam.

Ngoài ra, nhiều tổ chức kinh doanh chứng khoán cũng đã tập trung nâng cao chất lượng và đạo đức nghề nghiệp đối với người hành nghề kinh doanh chứng khoán.

Cuộc "đào thải" những hàng hóa kém chất lượng

Đối với tái cấu trúc cơ sở hàng hóa, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản pháp lý quy định rõ tiêu chuẩn phát hành, niêm yết theo hướng nâng cao, đồng thời quy định các nội dung về công bố thông tin, quản trị công ty theo hướng nâng cao tính công khai, minh bạch của thị trường và từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn nên nhiều doanh nghiệp hoãn kế hoạch niêm yết hoặc có các doanh nghiệp bị hủy niêm yết do không duy trì được điều kiện niêm yết, vi phạm chế độ công bố thông tin,...Vì vậy số lượng doanh nghiệp lên niêm yết mới giảm, số lượng doanh nghiệp bị hủy niêm yết tăng. Trong năm 2012 và năm 2013 lần lượt có 17 và 40 công ty hủy niêm yết. Đến cuối năm 2013, toàn bộ thị trường có 678 công ty niêm yết, giảm 25 công ty so với năm 2012.

Riêng 6 tháng đầu năm 2014, số lượng công ty niêm yết mới tăng khoảng 7 công ty, trong khi đó có 22 công ty bị hủy niêm yết (trong đó 19 công ty huỷ niêm yết bắt buộc). Tổng số công ty niêm yết trên 2 sàn hiện khoảng 662 công ty (chưa kể 147 công ty giao dịch trên hệ thống Upcom).

Cùng với đó, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn về việc niêm yết của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập nhằm tạo thuận lợi cho quá trình tái cấu trúc các công ty niêm yết.

Đối với thị trường trái phiếu chính phủ, nhằm nâng cao tính thanh khoản cho thị trường, hoạt động hoán đổi trái phiếu chính phủ tiếp tục được triển khai, năm 2013 đã hoán đổi 4 đợt với khối lượng 33,4 triệu trái phiếu; Đồng thời đã công nhận 36 thành viên thị trường, tiếp tục theo dõi đánh giá thành viên đấu thầu trái phiếu để từng bước hình thành hệ thống nhà tạo lập thị trường trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư đã có kết quả tương đối rõ rệt

Theo đó, đối với hệ thống các quỹ đầu tư chứng khoán, công tác tái cấu trúc đã thực hiện tương đối có kết quả rõ rệt, cụ thể đã thực hiện theo đúng hai xu hướng đề ra: thay thế dần thế hệ các quỹ đóng bằng hệ thống các quỹ mở không gây xáo trộn thị trường, bảo đảm hoạt động linh hoạt hơn và có cơ chế bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn; thay thế dần các quỹ thành viên bằng hệ thống các quỹ đại chúng (quỹ mở) hoạt động minh bạch hơn.

Song song với đó, Thông tư 213/2012/TT-BTC được ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/2/2013 nhằm cải cách thủ tục hành chính, đã góp phần thu hút và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài dễ tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể: số lượng tài khoản đến nay đạt gần 1,3 triệu tài khoản, trong đó số lượng nhà đầu tư nước ngoài tăng gần 6%; đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức nước ngoài tăng 29% so với cuối năm 2012.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án phát triển quỹ hưu trí tự nguyện; tạo điều kiện bổ sung hệ thống an sinh xã hội, đồng thời tạo ra nhà đầu tư có tổ chức cho thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, thủ tục cấp mã số giao dịch đối với nhà đầu tư nước ngoài đã được cải tiến theo hướng giảm thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường chế độ báo cáo và tính minh bạch của dòng vốn này.

Nguồn: FPTS


Tag:
 • TTCK
 • ,
 • Share: 

  Hotline:

  (84) 2253 250 250

  Email:

  [email protected]