Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN HẢI QUAN từ 01-18/10/2020

Tác giả : admin | 19 - 10 - 2020 | 7:26 AM | 67 Lượt xem

Công văn 6654/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành. Theo đó: 

Từ ngày 17/10/2020, thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm định thực vật nhập khẩu, kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra Nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu sẽ triển khai trên toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. 

* Nguồn: Tài Việt tổng hợp.


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]