Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (14/07/2014-19/07/2014)

Tác giả : AA001 | 21 - 07 - 2014 | 8:26 AM | 1926 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (14/07 - 19/07/2014). 

Công văn 9601/BTC-CST ngày 15/07/2014 - Hoàn thuế chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội:

Công văn này giải đáp vướng mắc về hoàn thuế chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội. Theo đó, việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (về thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, hoàn thuế...) trong các trường hợp liên quan như: hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất,.. được thực hiện như đối với thuế nhập khẩu theo quy định của Luật xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công văn 8907/TCHQ-TXNK ngày 16/07/2014 - Hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu phải tái nhập:

Công văn này giải đáp vướng mắc về hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu phải tái nhập. Theo quy định tại khoản 7 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của BộTài chính, thì hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu. Một trong các điều kiện để được xét hoàn thuếxuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu là hàng hóa được thực nhập trở lại Việt Nam trong thời hạn tối đa 365 ngày kể từ ngày đăng ký tờkhai xuất khẩu; trường hợp quá 365 ngày cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan đểbáo cáo BộTài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụthể. Hồsơhoàn thuếđối với hàng hóa đãxuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 119 Thông tưsố128/2013/TT- BTC. Trường hợp Doanh nghiệp, theo trình bày của Cục Hải quan, xuất khẩu mặt hàng tôm sắt hấp đông lạnh theo tờkhai số 64991/XKD01 ngày 03/8/2012 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1 nhưng bị khách hàng từchối nhận, trảlại hàng, hàng hóa trởlại cập cảng Cát Lái ngày 09/12/2012 (trong thời hạn 365 ngày) nhưng đến ngày 12/5/2014, Công ty mới đăng ký tờkhai số147/NKD-NT đểnhập khẩu lô hàng này. Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan thành phố HồChí Minh kiểm tra trước, hoàn thuếsau đối với hồsơđề nghị hoàn thuếcủa Doanh nghiệp, nếu xác định hàng hóa tái nhập đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 7 Điều 112, Điều 119 Thông tư số128/2013/TT-BTC, hàng hóa thực tế về cảng Cát Lái trong thời hạn 365 ngày, nhưng do phải đàm phán giảm chi phí vận chuyển, bảo quản và thuê container lạnh với hãng tàu nên đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu ngoài thời hạn 365 ngày, thì thực hiện hoàn thuế xuất khẩu đã nộp (nếu có) và không thu thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ hàng hóa thực tế tái nhập khẩu theo quy định.

Công văn 9504/BTC-TCHQ ngày 14/07/2014 - Giải quyết kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp:

Công văn này giải một số kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

1. Kiến ngh: Bcông đon xác nhn, đóng du tkhai giy.

Trong quá trình triển khai, ngoài việc tuân thủcác quy định trong ngành hải quan, theo yêu cầu quản lý của các cơquan quản lý chuyên ngành khác (cơquan quản lý thịtrường) thì khi vận chuyển hàng hóa nhập khẩu trên đường phải xuất trình tờ khai hải quan có xác nhận của cơ quan Hải quan hoặc theo yêu cầu về hồ sơ hoàn thuế cho các doanh nghiệp cũng yêu cầu tờ khai giấy có xác nhận của cơ quan hải quan. Vì vậy, cơ quan Hải quan bắt buộc phải tuân thủ theo các quy định hiện hành chính là để bảo đảm thuận lợi cho các doanh nghiệp khi làm việc với các cơ quan ban ngành khác yêu cầu tờkhai in và xác nhận của cơquan hải quan.

Đối với những tờkhai luồng vàng và luồng đỏ, cơquan Hải quan sẽ in và xác nhận trên tờkhai giấy tại nơi đăng ký tờkhai.

Đối với tờkhai luồng xanh, doanh nghiệp sẽ tự in và xuất trình tại khu vực giám sát. Cơquan Hải quan kiểm tra để xác nhận phục vụ cho mục đích đi đường và hoàn thuế tại cơ quan thuế nội địa.

2. Kiến ngh: Sự thiếu đồng bộ trong thông tin ca Ngành về quá trình hoàn thin lệ phí tờ khai, nhiu doanh nghip đã thc hin đóng lệ phí đầy đủ nhưng thông tin không hin lên trên Hệ thng nên doanh nghip vn bị coi là nợ thuế, dn đến các hệ ly tiếp theo là không được hoàn thuế.

Hiện tại, hệ thống kế toán tập trung đã có chức năng cập nhật giấy nộp tiền lệ phí cho tờ khai hải quan, bao gồm 02 chức năng sau: Nhập giấy nộp tiền lệ phí cho 01 tờ khai và Nhập giấy nộp tiền lệ phí cho nhiều tờ khai. Cán bộ hải quan tại các Chi cục căn cứ vào biên lai hoặc giấy nộp tiền của doanh nghiệp để lựa chọn chức năng cập nhật tương ứng trên chương trình đểthực hiện cập nhật.

3. Áp dụng VNACCS/VCIS làm tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp:

Hệthống VNACCS chỉ hỗ trợcho phép khai tối đa 50 dòng hàng trên một tờkhai. Do vậy, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, BộTài chính hướng dẫn: Chỉ thu lệ phí cho tờ khai đầu tiên của lô hàng để giảm thiểu chi phí phát sinh của doanh nghiệp khi áp dụng quy định mới; người khai hải quan chỉ phải xuất trình, lưu 01 bộ hồ sơ hải quan của các tờ khai cùng 01 lô hàng.

4. Về nội dung khai sửa đổi bổ sung trong thông quan:

 Hệ thống VNACCS cho phép người khai hải quan khai sửa đổi bổ sung trong thông quan tối đa là 9 lần cho 01 tờ khai. Trường hợp đã khai sửa đổi bổ sung 9 lần trước khi thông quan mà các chỉ tiêu khai báo vẫn chưa chính xác thì người khai hải quan đề nghị hủy tờ khai đó trên hệ thống VNACCS để chuyển sang khai thủ công.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

 Bản tin hải quan 2714

Nguồn: taiviet.net

 


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]