Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin hải quan tháng 05/2023

Tác giả : admin | 20 - 06 - 2023 | 9:45 AM | 161 Lượt xem

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Nghị định 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan ban hành ngày 31/05/2023

B - CÔNG VĂN 

Thông tư 33/2023/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 31/05/2023

Công văn 2894/TCHQ-TXNK năm 2023 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2737/TCHQ-TXNK năm 2023 về thanh toán tiền hàng xuất khẩu bằng VNĐ do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2835/TCHQ-TXNK năm 2023 về thuế giá     trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]